top of page

ORKAM Plzeň, s.r.o. - obchodní podmínky

 • Tyto obchodní podmínky jsou platné pro nabídku společnosti ORKAM Plzeň, s.r.o. (dále jen pořadatel). Obchodní podmínky blíže vymezují práva a povinnosti pořadatele i přihlašující se organizace či jednotlivců (dále jen účastník).

 • Účastník přihlášením akceptuje nabídku pořadatele a stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami společnosti ORKAM Plzeň, s.r.o., a že s nimi souhlasí.

 • Přihlášku je nutno zaslat nejpozději do 2 dnů před konáním akce. Pozdější přihlášky je možno akceptovat po předchozí telefonické domluvě.

 • Semináře jsou akreditované MVČR a MPSV. Každý účastník obdrží osvědčení o absolvování semináře.

 • Cena za jednoho účastníka je stanovena u jednotlivých seminářů. Dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH je cena semináře pro úředníky územně samosprávných celků osvobozena od DPH. Cena také zahrnuje nápoj a oběd pro účastníka, popřípadě písemné materiály.

 • V případě, že účastník zruší přihlášku na seminář 3 pracovní dny před konáním semináře, bude účtován storno poplatek ve výši 10% ceny školení. Na pozdější zrušení není možné z provozních důvodů brát zřetel a objednateli vzniká povinnost uhradit účastnický poplatek a to i v případě, že je uvedena úhrada v hotovosti na místě.

 • Přihlášky odeslané poštou či faxem pořadatel nepotvrzuje, on-line přihlášky jsou potvrzovány na e-mail, který je v nich uveden.

 • Pořadatel nenese žádnou zodpovědnost za nedostatky ve službách kterékoliv třetí strany, kterou využívá při svých vlastních službách účastníkům seminářů.

 • Případná změna termínu školení, lektora a přednáškového sálu či zrušení semináře z organizačních a provozních důvodů je vyhrazena.

 • V případě reklamací nebo stížností nás kontaktujte na tel. 377 445 351 nebo na e-mail orkam@orkam.cz.
   

Zpracování osobních údajů GDPR

bottom of page