top of page

čt 25. 1.

|

Webseminář-Praha Hotel Globus, Gregorova 10

VS - 993, Novela ZP v souvislosti s veřejnou správou - 2024:

Lektor: JUDr. Ladislav JOUZA Advokát, právník roku v oboru pracovní právo

Registrace je uzavřená
Zobrazit další semináře

Čas a místo

25. 1. 2024 9:00 – 13:00

Webseminář-Praha Hotel Globus, Gregorova 10

O Semináři

Obsah websemináře:

Novela zákoníku práce 2023 a 2024 z pohledu zaměstnavatele- praktické problémy, srovnání

Ekonomická situace a potřeby praxe patří mezi hlavní podněty k novele zákoníku práce č. 262/2006 Sb. Neméně významnou skutečností je požadavek Evropské unie na transpozici dvou směr nic EU. Jedná se o směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1158 o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob a o směrnici 2019/1152 o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v EU. V těchto směrnicích jsou závěry adresované členským státům EU k zapracování některých práv zaměstnanců do vnitrostátních předpisů.

V semináři se budeme zabývat nejdůležitějšími změnami v zákoníku práce.

Obsah semináře

1. Legislativní aktuality v personální oblasti

2. Problémy v desetileté účinnosti občanského zákoníku v pracovněprávní praxi

3. Směrnice EU o sladění rodinného života a pracovních pomníkách – obsah a transpozice do zákoníku práce

4. Novela zákoníku práce ( charakteristika, zásady¨)

5. Úsporná opatření v právní praxi od roku 2024

6. Změny v zákoníku práce po novele v oblastech:

- nové povinnosti zaměstnavatelů k informování zaměstnanců

- přijímání zaměstnanců (informační povinnost zaměstnavatele, výběrové řízení,,příslib zaměstnání),

- sjednání pracovního poměru (adhezní pracovní smlouva,obsah pracovní smlouvy,zkušební doba, pracovní poměr na dobu určitou)

- dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (srovnání s pracovním poměrem,rozvrh pracovní doby, nárok na dovolenou, odměňování,překážky v práci)

- nová pravidla práce na dálku- práce na dálku (home office),( povinnost zaměstnavatele ke sjednání, úhrada nákladů zaměstnance, bezpečnost práce a pracovní úrazy,kontakt zaměstnance s pracovištěm)

- doručování pracovněprávních písemností, zásadní změny

- nová právní úprava přesčasové práce ve zdravotnictví

6. Zvláštní pracovní podmínky pro ženy a matky v souladu se směrnicí EU o sladění rodinného a pracovního života

7. Náhrada mzdy (platu) zaměstnance při nedostatku práce (nový kurzarbeit, překážky v práci na straně zaměstnavatele,nové příspěvky pro zaměstnavatele)

8. Skončení pracovního poměru (organizační změny, odstupné,hromadné propouštění)

9. Změny v dalších pracovněprávních předpisech- zákon o inspekci práce

10. Dotazy, řešení konkrétních pracovněprávních problémů účastníků

Akreditace programu: AK/PV-147/2023

Cena: 2200 Kč + 21% DPH

Sdílet seminář

bottom of page