top of page

út 30. 1.

|

Webseminář - České Budějovice

VS - 980, Cestovní náhrady - novinky v roce 2024

Lektor: JUDr. Helena Ulehlová členka odborné komise Legislativní rady vlády

Registrace je uzavřená
Zobrazit další semináře

Čas a místo

30. 1. 2024 9:00 – 13:00

Webseminář - České Budějovice, KD - Metropol, Senovážné nám.

O Semináři

Obsah webináře:

Osnova semináře:

1.Právní předpisy, které tvoří úpravu cestovních náhrad, zejména zákoník práce a  prováděcí vyhlášky.

2.Právní rámec povinnosti zaměstnavatele poskytovat cestovní náhrady a součinnosti zaměstnance při jejím plnění. Důsledky porušení této povinnosti pro zaměstnavatele a pro zaměstnance, otázka promlčení.

3.Vztah úpravy cestovních náhrad pro tzv. podnikatelskou sféru a tzv. rozpočtovou sféru.

4.Otázka zaokrouhlování částek cestovních náhrad.

5.Vztah úpravy cestovních náhrad ke sjednanému místu výkonu práce a úprava pravidelného pracoviště pro účely cestovních náhrad (§ 34, 34a, 42 a 43 zákoníku práce).

6.Určení začátku, průběhu a ukončení pracovní cesty, včetně podmínek pro možnost předem sjednat přerušení pracovní cesty z důvodu na straně zaměstnance.

7.Výklad obecných ustanovení o cestovních náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce a určování podmínek pracovní cest, jejich dodržování zaměstnancem, změny určených podmínek a jejich vliv na vyúčtování cestovních náhrad.

8.Podrobnější výklad úpravy poskytování jednotlivých cestovních náhrad (zejména náhrada jízdních výdajů, stravné a zahraniční stravné a jejich krácení, kapesné a nutné vedlejší výdaje.).

9.Vyúčtování cestovních náhrad, poskytování záloh, lhůty.

Dotazy posluchačů.

10. Novinky v roce 2024

Akreditace programu: AK/PV-494/2016

Cena: 2200 Kč + 21% DPH

Sdílet seminář

bottom of page