top of page

čt 07. 12.

|

Webinář

VS - 962, Služby spojené s bydlením

Lektor: Ing. Jiří Skuhra, CSC. Odborný lektor - konzultant a analytik

Registrace je uzavřená
Zobrazit další semináře

Čas a místo

07. 12. 2023 9:00 – 13:00

Webinář

O Semináři

Obsah webináře:

Anotace pro seminář Orkam Plzeň 2023

Metodika stanovení individuálních úhrad za služby spojené s bydlením

1. Služby závazně „upravené“ a „neupravené“ právními předpisy – klasifikace, charakteristika, logistika

2. Stručný přehled právních předpisů ke službám spojeným s bydlením, aktuální změny platné pro rok 2024 – kritická analýza a východiska

3. Měření resp. indikace tepla k vytápění - nově

3.1 Metodologie měření tepla v teorii a v praxi(mezinárodní standard, česká právní úprava)

3.2 Praktické příklady výpočtu individuálních úhrad

3.3 Výpočtová metoda - hodnoty parametrů pro výpočet tolerančních mezí úhrad a možnosti regulace rozptýlenosti úhrad

4. Centrálně poskytovaná teplá voda – metodika stanovení úhrad, možnosti místního ujednání odlišit se od obecně závazných pravidel

5. Poskytování studené vody a ostatní služby v domě – zásady, parametry a úhrady

6. Ekonomické hodnocení užití služeb - volba metody oceňování služeb s ohledem na odbornost, kontrolovatelnost a požadavek spravedlnostipři stanovení individuálních úhrad; teorie a praxe, názory pro a proti

7. Diskuze zaměřená na konzultace problémů.

Písemný sylabus k dané problematice.

Lektor: Ing. Jiří Skuhra, CSc. – konzultant a analytik

Akreditace programu: AK/PV-96/2019

Cena: 2200 Kč + 21% DPH

Sdílet seminář

bottom of page