top of page

út 17. 10.

|

Webinář

VS - 955, Vedení účetnictví přísp. org. :

Lektor: Jaroslava Svobodová Odborný lektor

Registrace je uzavřená
Zobrazit další semináře

Čas a místo

17. 10. 2023 9:00 – 13:00

Webinář

O Semináři

Obsah webináře:

Specifika v účetnictví - Hospodaření a vedení účetnictví příspěvkových organizací pro účetní, ekonomické, kontrolní a majetkové pracovníky příspěvkových organizací a jejich zřizovatele

2. Vedení účetnictví příspěvkových organizací (17.10.2023)

A: v souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (postavení příspěvkových organizací - některé vybrané účetní jednotky, rozsah a způsob vedení účetnictví, účetní metody, účetní závěrka),

B: v souladu s ustanovením vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů (uspořádání, označování a obsahové vymezení položek majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv,nákladů, výnosů a výsledku hospodaření v jednotlivých částech účetní závěrky včetně položek knihy podrozvahových účtů, směrná účtová osnova, účetní metody).

Akreditace programu: AK/PV-84/2023

Cena: 2200 Kč + 21% DPH

Sdílet seminář

bottom of page