top of page

pá 15. 12.

|

Webinář

VS - 953, Odpadová legislativa:

Lektor: JUDr. Zuzana Svobodová, Ph. D. Odborný lektor - konzultant

Registrace je uzavřená
Zobrazit další semináře

Čas a místo

15. 12. 2023 9:00 – 13:00

Webinář

O Semináři

Obsah webináře:

LEGISLATIVNÍ  ZMĚNY V OPADECH

včetně aktuální novely související se zákonem o jednotném environmentálním stanovisku.

( účinnost leden 2024 )

  • ZÁKON O ODPADECH (č. 541/2020 Sb.) a prováděcí vyhlášky (Katalog odpadů, vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady) - působnost zákona a základní pojmy - povinnosti podle nového zákona o odpadech – obecné povinnosti, povinnosti původce odpadu a provozovatelů zařízení, obchodník s odpady a zprostředkovatel nakládání s odpady, povinnosti při jednotlivých způsobech nakládání s odpady, černé skládky, školní sběr - povolení a souhlas podle nového zákona - zákaz skládkování odpadu, poplatek za ukládání odpadů na skládku a „třídící sleva“ pro obce - nakládání s vybranými druhy odpadu (biologicky rozložitelný odpad, nebezpečný odpad a další), - komunální odpad a obecně závazné vyhlášky obcí - evidence a ohlašování, plány odpadového hospodářství - přestupky, opatření k nápravě a výkon veřejné správy
  • VÝROBKY S UKONČENOU ŽIVOTNOSTÍ ve vztahu k obcím (zákon č. 542/2020 Sb.) – pneumatiky, baterie, elektrozařízení a „autovraky“
  • INFORMACE K NOVÉ LEGISLATIVĚ O JEDNORÁZOVÝCH PLASTECH (č. 243/2022 Sb. a 244/2022 Sb.)

Akreditace programu: AK/PV-122/2021, AK/VE - 74/2021

Cena: 2200 Kč + 21% DPH

Sdílet seminář

bottom of page