top of page

út 12. 12.

|

Webinář

VS - 945, Účetní závěrka 2023 - ÚSC a příspěvkových organizací:

Lektor: Jaroslava Svobodová Odborný lektor

Registrace je uzavřená
Zobrazit další semináře

Čas a místo

12. 12. 2023 9:00 – 13:00

Webinář

O Semináři

Obsah webináře:

Účetní závěrka 2023 některých vybraných účetních jednotek

v příkladech a změny právních předpisů v oblasti účetnictví od 1.1.2024

Seminář je určen ekonomickým, účetním, kontrolním, majetkovým pracovníkům a pracovníkům, kteří se podílejí na schvalování účetních závěrek vybraných účetních jednotek.

 • ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví      souvisejících s řádnou účetní závěrkou (např. povinnosti pro vedení      účetnictví, průkazný účetní záznam, příklady     účetních metod včetně oceňování a odpisování majetku, inventarizace      majetku a závazků, ukázky      inventurních soupisů, zajištění věrného zobrazení skutečnosti, řádná      účetní závěrka)
 • ustanovení vyhlášky č. 410/2009 Sb., se zaměřením      na řádnou účetní závěrku 2023 příklady      sestavení jednotlivých částí,
 • České účetní standardy související s účetní      závěrkou 2023,
 • postup prací účetní uzávěrky - výklad souvisejících      postupů účtování - příklady,
 • časové a organizační fáze inventarizace majetku a      závazků,
 • vypořádání inventarizačních rozdílů,
 • zjišťování výsledku hospodaření,
 • sestavení účetní závěrky,
 • konečný účet rozvažný,
 • informace o úpravách      v oblasti právních předpisů o účetnictví od 1. 1. 2024
 • České účetní standardy účinné od 1. 1. 2024  příklady     postupů účtování.

Akreditace programu: AK/PV-84/2023

Cena: 2200 Kč + 21% DPH

Sdílet seminář

bottom of page