top of page

út 06. 2.

|

Webinář

VS - 944, Dlouhodobý majetek v ukázkách a příkladech v účetní praxi vybraných účetních jednotek:

Lektor: Jaroslava SVOBODOVÁ Odborný lektor

Registrace je uzavřená
Zobrazit další semináře

Čas a místo

06. 2. 2024 9:00 – 13:00

Webinář

O Semináři

Obsah webináře:

Dlouhodobý majetek v ukázkách a příkladech v účetní praxi vybraných účetních jednotek

Seminář je určen finančním, účetním, majetkovým a kontrolním pracovníkům územních samosprávných celků, příspěvkových organizací, státních fondů a organizačních složek státu

program semináře:

Ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů souvisejících s dlouhodobým majetkem

Klasifikace majetku, členění majetku v souladu s ustanoveními vyhlášky č. 410/2009 Sb., včetně účetních metod

Pořízení majetku

Nedokončený majetek

Oceňování

Uvedení do užívání

Syntetické účty

Odpisování majetku

Opravy a údržba

Technické zhodnocení, modernizace, rekonstrukce

Prodej, bezúplatný převod, darování

Vyřazení, likvidace

Inventarizace

České účetní standardy č. 701 až 710 – ukázky a příklady postupů účtování dlouhodobého majetku

Akreditace programu: AK/PV-84/2023

Cena: 2200 Kč + 21% DPH

Sdílet seminář

bottom of page