top of page

út 24. 10.

|

Webinář

VS - 943, Specifikace účetnictví ÚSC:

Lektor: Jaroslava Svobodová

Registrace je uzavřená
Zobrazit další semináře

Čas a místo

24. 10. 2023 9:00 – 13:00

Webinář

O Semináři

Obsah webináře:

Specifika v účetnictví územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

Seminář je určen ekonomickým, účetním, majetkovým a kontrolním pracovníkům uvedených účetních jednotek.

program semináře:

Specifika vyplývající z ustanovení:

zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

vyhlášky č. 383/2009 Sb., technická vyhláška o účetních záznamech,

vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí ustanovení zákona o účetnictví,

vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků,

vyhlášky č. 220/2013 Sb., o schvalování účetních závěrek.

Českých účetních standardů č. 701 až 710

Vybrané postupy účtování

Akreditace programu: AK/PV-84/2023

Cena: 2200 Kč + 21% DPH

Sdílet seminář

bottom of page