top of page

čt 12. 10.

|

Webinář

VS - 938, Místní poplatky v praxi:

Lektor: JUDr. Alena Šneberková Odborný lektor - konzultant

Registrace je uzavřená
Zobrazit další semináře

Čas a místo

12. 10. 2023 9:00 – 13:00

Webinář

O Semináři

Obsah webináře:

Novela zákona o místních poplatcích, která přináší novou procesní úpravu vyměřování poplatků (účinnost od 1.1.2024)

§ Aktuality

§ Novela zákona o místních poplatcích – účel provedených změn

- vyměření poplatku předepsáním do evidence poplatků (včetně možnosti doměření poplatku a vydání rozhodnutí PV)

- splatnost poplatků  a zvýšení poplatkové povinnosti

- vztah k insolvenčnímu řízení u místních poplatků, jejichž  poplatkovým obdobím  je  kalendářní rok

- úprava vyměření poplatků nezletilcům  a osob nesvéprávných

- formální úpravy novely.

§ Upozornění na nutnost úpravy některých OZV obce v důsledku novely (např. pokud jde zvýšený požadavek na úpravu institutu ohlášení nebo změnu poplatkového období)

§ Druhá část semináře bude zaměřena na jednotlivé místní poplatky, u kterých došlo ke změnám v předcházejících úpravách zákona o místních poplatcích ( zejména poplatek z pobytu, poplatky za komunální odpad, včetně společných ustanovení)

§ Správní činnost správce poplatku ve vztahu k daňovému řádu a počítání lhůt.

§ Otázky a odpovědi  (otázky je možné zasílat i písemně na adresu …………………….,….. nejméně jeden den před termínem semináře.

Seminář by měl zajistit pro správce místních poplatků přehled nové právní úpravy zákona o místních poplatcích, ve které se upravuje nový procesní postup v souvislosti s vyměřováním poplatků. Předmětem semináře bude i rozbor jednotlivých poplatků  a procesních úprav, u nichž došlo ke změnám v předcházejících novelách , a to jak zákona o místních poplatcích, tak i daňového řádu.

Pro seminář je připraven písemný materiál, který zaznamenává výklad nové právní úpravy.

Akreditace programu: AK/PV-83/2020

Cena: 2200 Kč + 21% DPH

Sdílet seminář

bottom of page