top of page

út 12. 12.

|

Webinář

VS - 936, Ověřování, aktuální informace po navržené NOVELE:

Lektor: JUDr. Jana Hálová Odborný lektor - Institutu MVČR

Registrace je uzavřená
Zobrazit další semináře

Čas a místo

12. 12. 2023 9:00 – 13:00

Webinář

O Semináři

Obsah webináře:

OVĚŘOVÁNÍ – VIDIMACE, LEGALIZACE

PO NOVELE

aktuální informace v souvislosti s navrženou novelou zákona o MATRIKÁCH:

Seminář se bude zabývat problematikou ověřování shody opisu nebo kopie s listinou (dále jen „vidimace“) a ověřování pravosti podpisu (dále jen „legalizace“) – po novele zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů /zákon o ověřování/, a po posledních novelách vyhlášky č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů.

Seminář je určen úředníkům územních samosprávných celků – pracovníkům matričních úřadů, případně pracovníkům obecních úřadů pověřených vidimací a legalizací.

Program semináře:

 • Platná právní úprava
 • Působnost na úseku ověřování
 • Kdo může provádět ověřování
 • VIDIMACE

· Pojem

· Způsob vyznačení vidimace

· Ověřovací doložka pro vidimaci

· Kdy se neprovede vidimace

 • LEGALIZACE

· Pojem

· Legalizace za účasti dvou svědků

· Úřední ověření elektronického podpisu na dokumentu v elektronické podobě

· Způsob vyznačení legalizace

· Ověřovací doložka pro legalizaci

· Kdy se neprovede legalizace

· Prokázání totožnosti žadatele o legalizaci

 • Postup krajského úřadu, úřadu s rozšířenou      působností, obecního úřadu, České pošty a Hospodářské komory neprovedou-li      vidimaci nebo legalizaci
 • Evidence vidimací a legalizací
 • Podpisové vzory, vzory otisků úředního razítka
 • Správní poplatky na úseku vidimace a legalizace
 • Kontrolní činnost
 • Autorizovaná konverze dokumentů – základní informace
 • Ověřování podle notářského řádu
 • Ověřování podle zákona o advokacii
 • Ověřování velitelem lodě

Akreditace programu: AK/PV-408/2022

Cena: 2200 Kč + 21% DPH

Sdílet seminář

bottom of page