top of page

út 21. 11.

|

Webinář

VS - 934, Rodinné právo, aktuální informace po navržené NOVELE:

Lektor: JUDr. Jana Hálová Odborný lektor - Institutu MVČR

Registrace je uzavřená
Zobrazit další semináře

Čas a místo

21. 11. 2023 9:00 – 13:00

Webinář

O Semináři

Obsah webináře:

RODINNÉ PRÁVO - aktuální informace po navržené NOVELE:

Cílem semináře je seznámit posluchače podrobně s problematikou rodinného práva, s praktickými poznatky v této oblasti a dalšími aktualitami. Posluchači budou informováni také o navrhovaných změnách v této oblasti (sněmovní tisk 431), a to vždy u příslušného konkrétního bodu programu.

Seminář je určen úředníkům územních samosprávných celků – pracovníkům matričních úřadů, případně pracovníkům krajských úřadů na úseku matrik.

Program semináře:

  • PLATNÁ      PRÁVNÍ ÚPRAVA
  • MANŽELSTVÍ

· Uzavření manželství – před orgánem veřejné moci; před orgánem církve nebo náboženské společnosti

· Doklady potřebné k uzavření manželství, promíjení

· Uzavření manželství před ZÚ ČR v cizině

· Uzavření manželství SO ČR v cizině

· Uzavření manželství v případě ohrožení života v ČR a v cizině

· Správní poplatky na úseku uzavření manželství

· Uzavření manželství zmocněncem

· Příjmení po uzavření manželství (užívání příjmení žen, příjmení po rozvodu manželství)

· Způsobilost uzavřít manželství, zákonné překážky manželství

· Neplatnost manželství

· Zdánlivé manželství

  • URČOVÁNÍ RODIČOVSTVÍ (dohoda o jménu/jménech a příjmení dítěte)
  • POPŘENÍ OTCOVSTVÍ (vliv na      zápis a výpis z matriční knihy)
  • OSVOJENÍ

· Osvojení nezletilého (zrušitelné/nezrušitelné)

· Osvojení zletilého, které je obdobou osvojení nezletilého

· Osvojení zletilého, které není obdobou osvojení nezletilého

· Osvojení nezletilého, kterému byla přiznána svéprávnost

· Zrušení osvojení

· Příjmení po osvojení/zrušení osvojení

  • DOMNĚNKY OTCOVSTVÍ PODLE VOZ Z ROKU 1811

Akreditace programu: AK/PV-408/2022

Cena: 2200 Kč + 21% DPH

Sdílet seminář

bottom of page