top of page

čt 05. 10.

|

Webinář

VS - 931, Jméno a příjmení:

Lektor: JUDr. Jana Hálová Zkušební komisař - institutu MVČR

Registrace je uzavřená
Zobrazit další semináře

Čas a místo

05. 10. 2023 9:00 – 13:00

Webinář

O Semináři

Obsah webináře:

JMÉNO A PŘÍJMENÍ V MATRIČNÍ PRAXI

Cílem semináře je seznámit posluchače podrobně s oblastí užívání, zápisu a změn jména a příjmení, s praktickými poznatky a s dalšími aktualitami. Posluchači budou informováni také o navrhovaných změnách v této oblasti (sněmovní tisk 431), a to vždy u příslušného konkrétního bodu programu.

Seminář je určen úředníkům územních samosprávných celků – pracovníkům matričních úřadů, případně pracovníkům krajských úřadů na úseku matrik.

Program semináře:

I.Právní úprava

II.Jméno

1. Užívání jména

2. Zápis jména dítěte do knihy narození

3. Užívání dvou jmen / zdvojené jméno

4. Prohlášení o užívání druhého jména

5. Užívání otčestva (jména po otci)

6. Užívání české podoby cizojazyčného jména

7. Uvedení jména na matričním dokladu

8. Jméno osvojeného dítěte

9. Prohlášení o volbě jména – obsah

10. Doklady připojené k prohlášení

III.Příjmení

 1. Užívání       příjmení
 2. Rodné       příjmení
 3. Zápis příjmení       dítěte do knihy narození
 4. Příjmení po       uzavření manželství
 5. Užívání       příjmení žen
 6. Užívání více       příjmení
 7. Příjmení po osvojení/zrušení       osvojení
 8. Příjmení       příslušníků národnostních menšin
 9. Jméno a       příjmení cizince na matričním dokladu
 10. Příjmení po       rozvodu manželství
 11. Užívání       příjmení v nesprávné podobě
 12. Užívání       příjmení SO ČR a současně SO EU
 13. Uvádění jmen a       příjmení bývalých čsl. nebo českých občanů na veřejných listinách

IV.Změna jména a příjmení

1. Změna jména

2. Změna příjmení

3. Změna jména a příjmení u cizinců, nezletilých dětí a osob, u nichž probíhá změna pohlaví

4. Změna příjmení za trvání manželství

5. Změna příjmení z jednoho na více příjmení

6. Příslušnost matričního úřadu k povolení změny jména a příjmení

7. Žádost o povolení změny jména nebo příjmení

8. Doklady, které žadatel připojí k žádosti

9. Změna příjmení SO ČR za trvání manželství s cizincem

V.Správní poplatky

VI.Zápisy pravomocných rozhodnutí o změně příjmení a zápisy prohlášení do matričních knih

VII.Uznávání cizozemských rozhodnutí ve věci změny příjmení SO ČR za trvání manželství s cizincem

VIII.Závěr

Akreditace programu: AK/PV-408/2022

Cena: 2200 Kč + 21% DPH

Sdílet seminář

bottom of page