top of page

út 05. 12.

|

Webinář

VS - 930, Matrika, aktuální informace po navržené NOVELE:

Lektor: JUDr. Jana Hálová Odborný lektor - Institutu MVČR

Registrace je uzavřená
Zobrazit další semináře

Čas a místo

05. 12. 2023 9:00 – 13:00

Webinář

O Semináři

Obsah webináře:

MATRIKA

Cílem semináře je seznámit posluchače podrobně s aktuální právní úpravou na úseku matrik, po navrhované NOVELE s praktickými poznatky a s dalšími aktualitami. Posluchači budou informováni také o navrhovaných změnách v této oblasti (sněmovní tisk 431), a to vždy u příslušného konkrétního bodu programu.

Seminář je určen úředníkům územních samosprávných celků – pracovníkům matričních úřadů, případně pracovníkům krajských úřadů na úseku matrik.

Program semináře:

 • Úvod –      historie, platná právní úprava
 • Působnost na      úseku matrik
 • Matrika,      matriční kniha
 • Provádění      zápisů do matričních knih, způsob, místo lhůty
 • Dodatečné      zápisy, dodatečné záznamy, opravy chyb
 • Sbírka      listin – pojem, vedení, nahlížení, vydávání potvrzení o údajích vedených      ve sbírce listin
 • Příslušnost      ve věcech matričních
 • Matrikář,      způsob ověřování způsobilosti k výkonu funkce matrikáře
 • Zápisy      matričních událostí (narození, manželství, registrované partnerství a      úmrtí), podklady k zápisu; změna pohlaví
 • Zvláštní      matrika
 • Archivace      matričních knih a sbírek listin
 • Matriční      doklad, doslovný výpis, vydávání, nahlížení, okruh oprávněných osob (osvojení;      požádala-li matka o utajení své osoby v souvislosti s porodem)
 • Postup při      zasílání matričních dokladů do ciziny, výměna matrik
 • Obnovení matriční      knihy a sbírky listin
 • Vysvědčení o      právní způsobilosti k uzavření manželství a ke vstupu      do registrovaného partnerství
 • Osvědčení k      církevnímu sňatku
 • Přestupky na      úseku matrik
 • Správní poplatky na úseku matrik

Akreditace programu: AK/PV-408/2022

Cena: 2200 Kč + 21% DPH

Sdílet seminář

bottom of page