top of page

čt 31. 10.

|

Webinář

VS - 1078, Vymáhání místních poplatků - 2024:

Lektor: Mgr. Jana VIŠŇOVSKÁ Finanční úřad pro Plzeňský kraj vedoucí oddělení daňového procesu

Čas a místo

31. 10. 2024 9:00 – 13:00

Webinář

O Semináři

Obsah webináře:

Vymáhání místních poplatků

 1. Vztah zákona o místních poplatcích a daňového řádu.
 2. Způsoby vymáhání nedoplatků.
 3. Předpoklady nařízení daňové exekuce, vztah úpravy v daňovém řádu k úpravě v občanském soudním řádu.
 4. Jednotlivé druhy exekučních titulů, materiální a formální vykonatelnost exekučního titulu.
 5. Lhůta pro placení daně a úkony přerušující její běh.
 6. Vyloučení majetku z daňové exekuce.
 7. Odklad a zastavení daňové exekuce.
 8. Exekuční náklady.
 9. Způsoby provedení daňové exekuce – srážky ze mzdy, přikázání pohledávky z účtu u poskytovatele platebních služeb, přikázání jiné peněžité pohledávky, postižení jiných majetkových práv.
 10. Milostivé léto 2023.
 11. Vymáhání nedoplatků nezletilých a osob, které nenabyly plné svéprávnosti.
 12. Uplatňování pohledávek v  insolvenčním řízení.

Akreditace programu: AK/PV-432/2022

Cena: 2200 Kč + 21% DPH

Sdílet seminář

bottom of page