top of page

čt 14. 11.

|

Webinář

VS - 1076 - Vládou schválená „velká novela“ zákona o ochraně ovzduší:

Lektor: JUDr. Pavla Bejčková Ministerstvo životního prostředí

Čas a místo

14. 11. 2024 9:00 – 13:00

Webinář

O Semináři

Obsah webináře:

Aktuální otázky v právní úpravě ochrany ovzduší

· Vládou schválená „velká novela“ zákona o ochraně ovzduší

· Změny v měření emisí a jeho ohlašování

· Úprava zařazování stacionárních zdrojů a sčítacích pravidel.

· Změny v povolování stacionárních zdrojů

· Změny u programů zlepšování kvality ovzduší

· Opatření k předcházení vzniku prašnosti

· Minimální odstupové vzdálenosti

· Nové nastavení právní úpravy nízkoemisních zón

· Komplexní revize právní úpravy podmínek pro výkon činnosti autorizovaných osob

· Změny ve vymezení vyjmenovaných stacionárních zdrojů v příloze č. 2.

· Další aktuální novely zákona o ochraně ovzduší a jeho prováděcích právních předpisů

· Nový stavební zákon a zákon o jednotném environmentálním stanovisku a jejich dopady do oblasti ochrany ovzduší

· Aktuální otázky v právní úpravě ochrany ovzduší – stanoviska, metodiky Ministerstva životního prostředí

Akreditace programu: AK/PV-10/2023

Cena: 2200 Kč + 21% DPH

Sdílet seminář

bottom of page