top of page

pá 12. 4.

|

Webseminář, Praha Hotel Globus

VS - 1067, Novela ZP v praxi zaměstnavatelů a veřejné správy:

Lektor: JUDr. Ladislav JOUZA Advokát, právník roku v oboru pracovní právo

Registrace je uzavřená
Zobrazit další semináře

Čas a místo

12. 4. 2024 9:00 – 13:00

Webseminář, Praha Hotel Globus, Gregorova 10, Praha 4

O Semináři

Obsah webseminář:

Novela zákoníku práce v praxi zaměstnavatelů a veřejné správy:

V praxi zaměstnavatelů i orgánů veřejné správy je v pracovněprávní praxi řada problémů a otázek, které je nutno řešit. Některé z nich jsou společné pro všechny zaměstnavatelé a řada z nich vyplývá jen pro zaměstnance orgánů veřejné správy, jako jsou např. územní samosprávné celky (obce, města, městské části,kraje) Jsou ovlivněny tím, že zákoník práce a tím i jeho novela (včetně problémů) jsou ve vztahu k zákonu o úřednících samosprávných celků subsidiárním (podpůrným) předpisem. V semináři vysvětlíme vzájemný vztah obou předpisů, odlišnosti i řešení problémů, které z této nové právní úpravy vyplývají.

Obsah:

1. Legislativní aktuality v době konání semináře

2. Zákon o úřednících samosprávných celků- odlišnosti od zákoníku práce

- výběrové řízení- další odstupné- pracovní poměr na dobu určitou ve veřejné správě- připravované změny- konkurenční doložka ve veřejné správě – omezení podnikání –povinnost vydat pracovní řád(jeho obsah)

3. Změny v dohodách o pracích konaných mimo pracovní poměr

- dovolená od 1.1.2024 - přechod na pracovní poměr- placené bezpečnostní přestávky v práci- povinnosti zaměstnavatele k účasti na odvodech pojistného od 1.7.2024 – pracovní volno při překážkách v práci- povinný rozvrh pracovní doby-minimální a zaručená odměna- příplatky k odměně.

4.    Práce na dálku

- povinnost sjednání – obsah dohody- překážky v práci- náhrada škody náhrada vynaložených nákladů za energie a opotřebení vlastního nářadí.

5. Sjednání pracovního poměru

- vznik a náležitosti pracovní smlouvy – faktická a konkludentní pracovní smlouva – stanovení  platu a sjednání mzdy-

6. Dovolená

vznik nároku – počítání, krácení – převod dovolené – nástup na dovolenou bez

souhlasu zaměstnavatele- překážky v práci a dovolená-

7. Průvodce zaměstnavatele skončením pracovního poměru po novele zákoníku

práce

problémy a otázky, které se v této oblasti vyskytují (včetně dotazů účastníků semináře).

8. Vnitřní předpis zaměstnavatele a pracovní řád

povinnost vydat pracovní řád ve veřejné správě -vyšší práva nad zákoník práce- benefity (jejich zdaňování)- jaké povinnosti v pracovním řádu ?

9. Diskuse, odpovědi na dotazy

Akreditace programu: AK/PV-147/2023

Cena: 2200 Kč + 21% DPH

Sdílet seminář

bottom of page