top of page

út 18. 6.

|

Webseminář - Plzeň

VS - 1058, Skončení pracovního poměru a problémové oblasti novely zákoníku práce:

Lektor: JUDr. Ladislav JOUZA Advokát, právník roku v oboru pracovní právo

Registrace je uzavřená
Zobrazit další semináře

Čas a místo

18. 6. 2024 9:00 – 13:00

Webseminář - Plzeň, Hotel - Central, nám. Republiky 33

O Semináři

Obsah webináře:

18.6.2024

Skončení pracovního poměru a problémové oblasti novely zákoníku práce

Oblast vzniku a skončení pracovního poměru patří k nejdůležitějším ustanovením v zákoníku práce. Citelně se dotýkají zaměstnanců a stanoví řadu povinností zaměstnavatelům. V semináři vysvětlíme problémy, které se v praxi zaměstnavatelů v současnosti vyskytují a uvedeme jejich správné řešení v kontextu s příslušnou aktuální judikaturou.

Odborný program semináře:

- Legislativní aktuality ke dni konání semináře

- Vznik pracovního poměru (příslib zaměstnání – ústní pracovní smlouva – faktický pracovní poměr- obsah pracovní smlouvy- judikáty)

- Skončení pracovního poměru

-  ( nález Ústavního soudu – judikáty)

- Formy skončení pracovního poměru

- dohoda a výpověď – možnost prodloužení výpovědní doby

- Výpovědní důvody (společné zásady pro výpověď – je ústní příkaz právním předpisem? – zdravotní nezpůsobilost zaměstnance a posudek pracovně lékařské péče – doručování výpovědi (změny) – jednotlivé výpovědní důvody

- Organizační změny, nadbytečnost zaměstnance při zvyšování počtu zaměstnanců

- částečná zaměstnanost může vyloučit skončení pracovního poměru (náhrada mzdy při částečné zaměstnanosti - zkrácení pracovní doby, změny v podnikatelském programu a předmětu činnosti, příspěvek od úřadu práce)

- Jak se zbavit neschopného zaměstnance

-  špatný a nedostatečný pracovní výkon, nekvalitní práce

- Manažerské selhání

-  důsledky pro skončení pracovního poměru

- Rozdíly mezi předpoklady k práci a požadavky na výkon práce

- Soudní rozhodnutí (judikáty) ke skončení pracovního poměru a k jednotlivým výpovědním důvodům

- Neplatné skončení pracovního poměru

-  – náhrada škody – nejdůležitější soudní rozhodnutí

- Hromadné propouštění

- Skončení pracovního poměru na dobu určitou, jeho pokračování

- Zrušení pracovního poměru ve zkušební době

- Skončení dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr

- Účast odborů při skončení pracovního poměru

- – součinnost se zaměstnavatelem, výpověď odborovému funkcionáři

- Povinnosti zaměstnavatele po skončení pracovního poměru

- zápočtový list-  posudek o pracovní činnosti-  evidenční list důchodového zabezpečení- uschovávání mzdových dokladů apod..

- Diskuse, odpovědi na dotazy účastníků

Akreditace programu: AK/PV-147/2023

Cena: 2200 Kč + 21% DPH

Sdílet seminář

bottom of page