top of page

pá 19. 4.

|

Webseminář - Praha - Hotel Globus

VS - 1056, Prováděcí a související předpisy k novelizovanému zákoníku práce:

Lektor: JUDr. Ladislav JOUZA Advokát, právník roku v oboru pracovní právo

Registrace je uzavřená
Zobrazit další semináře

Čas a místo

19. 4. 2024 9:00 – 13:00

Webseminář - Praha - Hotel Globus, Gregorova 10, Praha 4

O Semináři

Obsah webináře:

Prováděcí a související předpisy k novelizovanému zákoníku práce:

Zákoník práce nemůže s ohledem na rozsáhlost své působnosti komplexně a detailně upravovat práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů v pracovněprávních vztazích. Proto v řadě ustanovení ponechává podrobnosti prováděcím předpisům, které byly v současném období aktualizovány a navazují na novelu ZP. Příslušná ustanovení ZP jsou tak konkretizována v jiné právní normě a to v nařízení vlády nebo ve vyhlášce (např. v oblasti cestovních náhrad) nebo odkazem na jiný zákon nebo předpis (např. zákon o zákazu diskriminace, o pracovnělékařské péči apod.) V semináři vysvětlíme nejdůležitější úpravy a problémy s tím spojené, k nimž došlo v tomto období.Součástí semináře je výklad předpisů, které ZP neprovádějí, ale patří v souvislosti se ZP do pracovněprávních předpisů.

Obsah semináře

1. Legislativní aktuality v pracovněprávní oblasti

2. Ověřování zdravotní způsobilosti zaměstnance v průběhu pracovního poměru, lékařské posudky

3. Nařízení vlády k pracovním podmínkám a pracovnímu prostředí – změny od 1.2.2023 ( teplota a větrání na pracovišti, zápočet bezpečnostních přestávek do pracovní doby, ochranné nápoje, přestávky při práci s počítačem, rizikové faktory na pracovišti apod.)

4. Nový občanský zákoník – podpůrné použití v pracovněprávních vztazích – problémy a jejich řešení

5. Zákon o zaměstnanosti –Kurzarbeit,rekvalifikace a zaškolení u zaměstnavatele

6. Zákon o ochraně veřejného zdraví

7. Zákon o kolektivním vyjednávání- kolektivní smlouvy, vyšší práva a nároky nad ZP

8. Zákon o inspekci práce

9. Zákon o úřednících ÚSC

10. Zákon o nemocenském pojištění- režim dočasně neschopného- pracovní náplň-otcovská dovolená

11. Zákon o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele

12. Prováděcí předpisy k zákoníku práce:

- Povinnosti zaměstnavatelů v dodržování rovnosti na pracovišti (antidiskriminační zákon, rovnost ve mzdách, důkazní břemeno apod.)

- Srážky ze mzdy podle nových nařízení vlády

- Minimální a zaručená mzda, příplatky v obtížném pracovním prostředí– nařízení vlády

- Prováděcí nařízení vlády k ochranným pracovním prostředkům a záznamům o úrazech

- Vyhlášky MPSV a Ministerstva financí ke stravnému a použití osobních vozidel na pracovních cestách

- Zákaz kouření a požívání alkoholu na pracovištích podle zvláštního zákona

- Pracovní doba v dopravě podle nařízení vlády

- Zákazy prací podle nařízení vlády a vyhlášky Ministerstva zdravotnictví

- Nařízení vlády k důležitým osobním překážkám v práci

- Nařízení vlády k platovým otázkám v rozpočtové sféře (smluvní platy, osobní příplatky, pásmové odměňování apod.)

- Dotazy, diskuse

Akreditace programu: AK/PV-147/2023

Cena: 2200 Kč + 21% DPH

Sdílet seminář

bottom of page