top of page

čt 16. 5.

|

Webseminář, Praha - Hotel Globus

VS - 1055, Pracovněprávní aktuality a problémové oblasti novely zákoníku práce:

Lektor: JUDr. Ladislav JOUZA Advokát, právník roku v oboru pracovní právo

Registrace je uzavřená
Zobrazit další semináře

Čas a místo

16. 5. 2024 9:00 – 13:00

Webseminář, Praha - Hotel Globus, Gregorova 2115/10, 140 00 Praha 11-Chodov, Česko

O Semináři

Obsah webináře:

Pracovněprávní aktuality a problémové oblasti novely zákoníku práce

Novela zákoníku práce se uplatňuje v personální praxe poměrně krátkou dobu. Přesto se již objevují problémy, a které je nutné odpovědět. Kromě toho existují otázky, které novela neřeší jednoznačně. V semináři vysvětlíme a budeme řešit nejčastější praktické právní situace objevující se v personální praxi.

Odborný program:

Legislativní aktuality v době konání semináře

Oblast informovanosti

Způsob informování zaměstnanců- další informace mimo novelu zákoníku práce – důsledky nesplnění povinnosti – informace k dohodám- sankce

Informační povinnosti před vznikem pracovního poměru

Vyžadování údajů o zaměstnancizjišťování předpokladů pro práci- zajištění vstupní lékařské prohlídky – seznámení s bezpečnostními předpisy-

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

Stanovení a způsob výpočtu dovolené – mzdové příplatky,(práce ve svátek,noční práce,ztížené pracovní prostředí - práce v sobotu a v neděli – přestávky v práci s náhradou mzdy (odměny)- bezpečnostní přestávky- rozvrh pracovní doby – skončení dohody

Práce na dálku

Náhrada nákladů a za opotřebení vlastních prostředků- zajištění komunikace mezi pracovištěm a zaměstnancem- náhrada škody – posouzení pracovních úrazů- rozvrh pracovní doby – přestávky v práci –

Soulad práce a rodiny

Úprava pracovní doby – vymezení důvodů – pečovatelská dovolená – přivýdělek při rodičovském příspěvku- návrat do zaměstnání po skončení rodičovské dovolené (možnost skončení pracovního poměru)

Pracovní doba

Problémy s nepřetržitým odpočinkem – nová úprava přesčasové práce ve zdravotnictví- zkrácení pracovní doby bez snížení mzdy- částečné pracovní úvazky

Doručování

Zmaření doručení – elektronické doručování – doručování do datové schránky- sdělení důvodů výpovědi v odmítnuté písemnosti-

Význam vnitřního předpisu

pro nová práva a nároky po novele zákoníku práce

Změny v souvisejících předpisech

Zákon o inspekci práce-zákon o státní službě

Změny v zákoně o zaměstnanosti od 1.ledna 2024. Příspěvky zaměstnavatelům od úřadu práce v roce 2024

Diskuse,odpovědi na dotazy účastníků

Akreditace programu: AK/PV-147/2023

Cena: 2200 Kč + 21% DPH

Sdílet seminář

bottom of page