top of page

út 19. 3.

|

Webinář

VS - 1046, Finanční hospodaření obcí a měst a krajů, kontrola tohoto hospodaření:

Lektor: JUDr. Miroslav KOCIÁN Odborný lektor

Registrace je uzavřená
Zobrazit další semináře

Čas a místo

19. 3. 2024 9:00 – 13:00

Webinář

O Semináři

Obsah webináře:

Finanční hospodaření obcí a měst a krajů, kontrola tohoto hospodaření:

Seminář je zaměřen na nejvýznamnější oblasti finančního hospodaření, zajišťování příjmů, plnění výdajů, hospodaření podle rozpočtu a sledování výdajů a kontrolu hospodaření.

Jednotlivé pasáže přednášky:

Základy finančního hospodaření

Rozpočet a jeho zpracování, soustava veřejných rozpočtů, rozpočtový proces

Rozpočtová skladba a její význam

Rozpočtové určení daní – daňové příjmy územních celků

Příjmy a výdaje územních celků

Rozpočtová pravidla, přestupky při hospodaření

místní a správní poplatky, jejich správa

Příspěvkové organizace a organizační složky územních celků

Přezkoumávání hospodaření územních celků

Předmět přezkoumání a hlediska přezkoumání

Procesní pravidla přezkoumání

Druhy přezkoumání

Zpráva o výsledku přezkoumání a její náležitosti

Přijímání opatření k odstranění nedostatků

Finanční kontrola a její výkon

Odlišnosti finanční kontroly od přezkoumání hospodaření

Druhy finančních kontrol

Zásady a předpoklady pro výkon finanční kontroly

Právní předpisy pro FK

Organizace a cíle FK

Veřejnosprávní kontrola a její náležitosti

Kontrolní protokol a námitky

Nejčastější nedostatky a doporučení pro výkon FK

Vnitřní kontrolní systém

Řídící kontrola předběžná, průběžná a následná

Interní audit

Řízení rizik

Doporučené metodiky pro výkon finanční kontroly.

Akreditace programu: AK/PV-74/2023

Cena: 2200 Kč + 21% DPH

Sdílet seminář

bottom of page