top of page

čt 19. 9.

|

Praha - Hotel Globus

VS - 1039, Účetnictví bytových družstev a SVJ:

Lektor: Ing. Martin DUREC Daňový poradce

Čas a místo

19. 9. 2024 9:00 – 14:00

Praha - Hotel Globus, Gregorova 10, Praha 4

O Semináři

Obsah webináře:

 Účetní a daňová problematika bytových družstev a společenství vlastníků

1) rozdíly v právním postavení bytových družstev a společenství vlastníků

2) účtování služeb spojených s užíváním bytů/jednotek

3) účetní a daňová problematika nájmu z družstevních bytů

4) účetní a daňová problematika příspěvků vlastníků na správu domu a pozemku

5) účtování ostatních příjmů BD a SVJ, zejména dotací, pojistného plnění atd.

6) příjmy vlastníků vs příjmy SVJ

7) problematika sestavování přiznání k dani z příjmů právnických osob BD a SVJ

8) problematika odvodů z mezd a odměn vyplácených BD a SVJ

9) dotazy

Akreditace programu: AK/PV-10/2013

Cena: 2200 Kč + 21% DPH

Sdílet seminář

bottom of page