top of page

po 27. 5.

|

SKI AREÁL SAMOTY - Železná Ruda

VS - 1027, Třídenní školení - Nájemní právo, Služby spojené s bydlením, Účetnictví BD a SVJ:

Lektor: JUDr. Jan WAGNER, Ing. Jíří SKUHRA CSc., Ing. Martin DUREC Odborní lektoři

Registrace je uzavřená
Zobrazit další semináře

Čas a místo

27. 5. 2024 10:00 – 29. 5. 2024 15:00

SKI AREÁL SAMOTY - Železná Ruda, Železná Ruda - Centrum

O Semináři

Obsah semináře:

Nájemní právo podle občanského zákona:

Nájem věci – právní pojem

Předmět nájmu, byt, nebytový prostor

Vznik nájmu

Práva a povinnosti pronajímatele a nájemce

Skončení nájmu

Nájem bytu, vznik nájmu bytu

Práva a povinnosti pronajímatele a nájemce bytu

Společný nájem, podnájem

Úmrtí nájemce

Skončení nájmu bytu

Služební byt, byt zvláštního určení

Nájem prostoru sloužícího podnikání

Instituty obč. práva podobné nájmu

Akreditace programu: AK/PV-148/2021

Cena: 2200 Kč + 21% DPH

Metodika stanovení individuálních úhrad za služby spojené s bydlením:

1. Služby závazně „upravené“ a „neupravené“ právními předpisy – klasifikace, charakteristika, logistika

2. Stručný přehled právních předpisů ke službám spojeným s bydlením, aktuální změny platné pro rok 2024 – kritická analýza a východiska

3. Měření resp. indikace tepla k vytápění - nově

3.1 Metodologie měření tepla v teorii a v praxi(mezinárodní standard, česká právní úprava)

3.2 Praktické příklady výpočtu individuálních úhrad

3.3 Výpočtová metoda - hodnoty parametrů pro výpočet tolerančních mezí úhrad a možnosti regulace rozptýlenosti úhrad

4. Centrálně poskytovaná teplá voda – metodika stanovení úhrad, možnosti místního ujednání odlišit se od obecně závazných pravidel

5. Poskytování studené vody a ostatní služby v domě – zásady, parametry a úhrady

6. Ekonomické hodnocení užití služeb - volba metody oceňování služeb s ohledem na odbornost, kontrolovatelnost a požadavek spravedlnosti při stanovení individuálních úhrad; teorie a praxe, názory pro a proti

7. Diskuze zaměřená na konzultace problémů.

Písemný sylabus k dané problematice.

Lektor: Ing. Jiří Skuhra, CSc. – konzultant a analytik

Akreditace programu: AK/PV-96/2019

Cena: 2200 Kč + 21% DPH

 Účetní a daňová problematika bytových družstev a společenství vlastníků za rok 2024:

1) rozdíly v právním postavení bytových družstev a společenství vlastníků

2) účtování služeb spojených s užíváním bytů/jednotek

3) účetní a daňová problematika nájmu z družstevních bytů

4) účetní a daňová problematika příspěvků vlastníků na správu domu a pozemku

5) účtování ostatních příjmů BD a SVJ, zejména dotací, pojistného plnění atd.

6) příjmy vlastníků vs příjmy SVJ

7) problematika sestavování přiznání k dani z příjmů právnických osob BD a SVJ

8) problematika odvodů z mezd a odměn vyplácených BD a SVJ

9) dotazy

Akreditace programu: AK/PV-10/2013

Cena: 2200 Kč + 21% DPH

Sdílet seminář

bottom of page