top of page

út 14. 5.

|

Webinář

VS - 1016, Účtování a evidence majetku v příkladech a ukázkách:

Lektor: Jaroslava SVOBODOVÁ Odborný lektor

Registrace je uzavřená
Zobrazit další semináře

Čas a místo

14. 5. 2024 9:00 – 13:00

Webinář

O Semináři

Obsah webináře:

Účtování a evidence majetku v příkladech a ukázkách

Seminář je určen ekonomickým, účetním, majetkovým a kontrolním pracovníkům některých vybraných účetních jednotek.

Skutečnosti související s účtování a evidencí majetku, které vyplývají z ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví

oceňování majetku,

zhodnocování majetku (metody a postupy)

odpisování majetku (stanovení doby životnosti a odpisového plánu, schvalování odpisových plánů, změny odpisového plánu)

Skutečnosti související s účtování a evidencí majetku, které vyplývají z ustanovení vyhlášky č. 410/2009 Sb.

druhy majetku a jejich specifika (dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek)

pořizování dlouhodobého majetku

Evidence jednotlivých „druhů“ majetku včetně příkladů účtování v souladu s Českými účetními standardy,

zařazování majetku

vyřazování majetku (nadbytečný majetek, prodej majetku, bezúplatné předání majetku, likvidace z důvodu opotřebení)

Karta majetku a její obsah

Inventarizace majetku (zákon č. 563/1991 Sb., vyhláška č. 270/2010 Sb.)

Akreditace programu: AK/PV-84/2023

Cena: 2200 Kč + 21% DPH

Sdílet seminář

bottom of page