top of page

pá 12. 4.

|

Webinář

VS - 1015, Odpisování dlouhodobého majetku u vybraných účetních jednotek v účetním období 2024:

Lektor: Jaroslava SVOBODOVÁ Odborný lektor

Registrace je uzavřená
Zobrazit další semináře

Čas a místo

12. 4. 2024 9:00 – 13:00

Webinář

O Semináři

Obsah webináře:

Odpisování dlouhodobého majetku u vybraných účetních jednotek v účetním období 2024

Seminář je určen ekonomickým, účetním, kontrolním a majetkovým pracovníkům některých vybraných účetních jednotek (např. organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací)

Program semináře

- výklad ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví , ve znění pozdějších předpisů se zaměřením na odpisování dlouhodobého majetku včetně způsobů oceňování,

- výklad ustanovení vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů, se zaměřením na odpisování dlouhodobého majetku včetně vymezení položek, které jsou předmětem odpisování,

- výklad ustanovení Českého účetního standardu č. 708 Odpisování dlouhodobého majetku

- způsoby odpisování – rovnoměrný, výkonový, komponentní,

- stanovení předpokládané doby používání majetku

- stanovení postupů pro vypracování (sestavení) odpisového plánu – příklady

- stanovení odpisového plánu, úprava odpisového plánu,

- stanovení zbytkové hodnoty, zohlednění zbytkové hodnoty v odpisovém plánu,

- odpisování dlouhodobého majetku v souladu s Českým účetním standardem č. 708

- příklady účetních odpisů včetně postupů účtování

Akreditace programu: AK/PV-84/2023

Cena: 2200 Kč + 21% DPH

Sdílet seminář

bottom of page