top of page

čt 16. 5.

|

Webseminář - Praha Hotel Globus

VS - 1011, Jméno a příjmení v matriční praxi:

Lektor: JUDr. Jana HÁLOVÁ Dlouholetý pracovník MVČR

Registrace je uzavřená
Zobrazit další semináře

Čas a místo

16. 5. 2024 9:00 – 13:00

Webseminář - Praha Hotel Globus, Gregorova 10 - Praha 4

O Semináři

Obsah websemináře:

JMÉNO A PŘÍJMENÍ V MATRIČNÍ PRAXI

po velké novele zákona o matrikách

Cílem semináře je seznámit posluchače podrobně s oblastí užívání, zápisu a změn jména a příjmení po velké novele zákona o matrikách (zákon, kterým se mění zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony). Posluchači budou seznámeni s novou právní úpravou, která se týká většiny bodů programu.  Lektorka svůj výklad doplní řadou příkladů.

Seminář je určen úředníkům územních samosprávných celků – pracovníkům matričníchúřadů, případně pracovníkům krajských úřadů na úseku matrik.

I. PRÁVNÍ ÚPRAVA

II. JMÉNO

1. Užívání jména, včetně změn

2. Zápis jména dítěte do knihy narození, včetně změn

3. Užívání dvou jmen / zdvojené jméno

4. Prohlášení o užívání druhého jména, včetně změn

5. Užívání otčestva (jména po otci), včetně změn

6. Užívání české podoby cizojazyčného jména, včetně změn

7. Uvedení jména na matričním dokladu

8. Jméno osvojeného dítěte, včetně změn

9. Prohlášení o volbě jména – obsah

10. Doklady připojené k prohlášení

  1. PŘÍJMENÍ

1. Užívání příjmení

2. Rodné příjmení , včetně změn

3. Zápis příjmení dítěte do knihy narození, včetně změn

4. Příjmení po uzavření manželství, včetně změn

5. Užívání příjmení žen

6. Užívání více příjmení, včetně změn

7. Příjmení po osvojení/zrušení osvojení, včetně změn

8. Příjmení příslušníků národnostních menšin, včetně změn

9. Jméno a příjmení cizince na matričním dokladu

10. Příjmení po rozvodu manželství

11. Užívání příjmení v nesprávné podobě, včetně změn

12. Užívání příjmení SO ČR a současně SO členského státu EU, včetně změn

13. Uvádění jmen a příjmení bývalých čsl. nebo českých občanů na veřejných listinách

  1. ZMĚNA JMÉNA A PŘÍJMENÍ

1. Změna jména, včetně změn

2. Změna příjmení

3. Změna jména a příjmení u cizinců, nezletilých dětí a osob, u nichž probíhá změna pohlaví

4. Změna příjmení za trvání manželství, včetně změn

5. Změna příjmení z jednoho na více příjmení

6. Příslušnost matričního úřadu k povolení změny jména a příjmení

7. Žádost o povolení změny jména nebo příjmení

8. Doklady, které žadatel připojí k žádosti

9. Změna příjmení SO ČR za trvání manželství s cizincem

  1. SPRÁVNÍ POPLATKY, včetně změn
  2. ZÁPISY PRAVOMOCNÝCH      ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ PŘÍJMENÍ A ZÁPISY PROHLÁŠENÍ DO MATRIČNÍCH KNIH
  3. UZNÁVÁNÍ CIZOZEMSKÝCH      ROZHODNUTÍ VE VĚCI ZMĚNY PŘÍJMENÍ SO ČR ZA TRVÁNÍ MANŽELSTVÍ S      CIZINCEM
  4. ZÁVĚR

Přednáší

JUDr. Jana HÁLOVÁ

dlouholetá pracovnice oddělení matrik a ověřování odboru všeobecné správy ústředního orgánu státní správy, dlouholetá lektorka a zkušební komisařka Institutu pro veřejnou správu Praha

Akreditace programu: AK/PV-408/2022

Cena: 2200 Kč + 21% DPH

Sdílet seminář

bottom of page