top of page

čt 11. 4.

|

Webseminář - Praha Hotel Globus

VS - 1010, MATRIKA - po velké novele zákona o matrikách:

Lektor: JUDr. Jana HÁLOVÁ Odborný lektor - institut MVČR

Registrace je uzavřená
Zobrazit další semináře

Čas a místo

11. 4. 2024 9:00 – 13:00

Webseminář - Praha Hotel Globus, Gregorova 2115/10, 140 00 Praha 11-Chodov, Česko

O Semináři

Obsah websemináře:

MATRIKA

po velké novele zákona o matrikách

Cílem semináře je seznámit posluchače podrobně s aktuální právní úpravou na úseku matrik po velké novele zákona o matrikách(zákon, kterým se mění zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony). Posluchači budou seznámeni s novou právní úpravou, která se týká většiny bodů programu.  Lektorka svůj výklad doplní řadou příkladů.

Seminář je určen úředníkům územních samosprávných celků – pracovníkům matričníchúřadů, případně pracovníkům krajských úřadů na úseku matrik.

Program semináře:

 • Úvod – historie, platná právní úprava
 • Působnost na úseku matrik, včetně změn
 • Matrika, matriční kniha
 • Provádění zápisů do matričních knih, způsob,      místo lhůty
 • Dodatečné zápisy, dodatečné záznamy, opravy      chyb
 • Sbírka listin – pojem, vedení, nahlížení,      vydávání potvrzení o údajích vedených ve sbírce listin, včetně změn
 • Příslušnost ve věcech matričních, včetně změn
 • Matrikář, způsob ověřování způsobilosti k      výkonu funkce matrikáře
 • Zápisy matričních událostí (narození,      manželství, registrované partnerství a úmrtí), podklady k zápisu, včetně změn; změna pohlaví
 • Zvláštní matrika, včetně změn
 • Archivace matričních knih a sbírek listin
 • Matriční doklad, doslovný výpis, vydávání, nahlížení, okruh oprávněných      osob (osvojení; požádala-li matka o utajení své osoby v souvislosti      s porodem), včetně změn
 • Postup při zasílání matričních dokladů do      ciziny, výměna matrik
 • Obnovení matriční knihy a sbírky listin
 • Vysvědčení      o právní způsobilosti k uzavření manželství a ke vstupu      do registrovaného partnerství, včetně změn
 • Osvědčení k církevnímu sňatku
 • Přestupky na úseku matrik, včetně změn
 • Správní      poplatky na úseku matrik, včetně změn

Přednáší

JUDr. Jana HÁLOVÁ

dlouholetá pracovnice oddělení matrik a ověřování odboru všeobecné správy ústředního orgánu státní správy, dlouholetá lektorka a zkušební komisařka Institutu pro veřejnou správu Praha

Akreditace programu: AK/PV-408/2022

Cena: 2200 Kč + 21% DPH

Sdílet seminář

bottom of page