top of page

út 02. 4.

|

Webinář

VS - 1009, Ověřování - vidimace, legalizace (včetně změn)

Lektor: JUDr. Jana HÁLOVÁ Odborný lektor - MVČR

Registrace je uzavřená
Zobrazit další semináře

Čas a místo

02. 4. 2024 9:00 – 13:00

Webinář

O Semináři

Obsah webináře:

OVĚŘOVÁNÍ – VIDIMACE, LEGALIZACE

(včetně změn)

________________________________________________________

Seminář se bude zabývat problematikou ověřování shody opisu nebo kopie s listinou (dále jen „vidimace“) a ověřování pravosti podpisu (dále jen „legalizace“). Posluchači budou rovněž seznámeni se změnami, které se týkají ověřování a které jsou obsaženy v zákoně, kterým se mění zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony). Lektorka svůj výklad doplní řadou příkladů a praktických ukázek.

Seminář je určen úředníkům krajských úřadů, úřadů s rozšířenou působností a obecních úřadů, kteří vykonávají agendu vidimace a legalizace.

Program semináře:

 • Platná právní úprava
 • Působnost na úseku ověřování
 • Kdo může provádět ověřování
 • VIDIMACE

· Pojem

· Způsob vyznačení vidimace

· Ověřovací doložka pro vidimaci

· Kdy se neprovede vidimace

 • LEGALIZACE

· Pojem

· Legalizace za účasti dvou svědků

· Úřední ověření elektronického podpisu na dokumentu v elektronické podobě

· Způsob vyznačení legalizace

· Ověřovací doložka pro legalizaci

· Kdy se neprovede legalizace

· Prokázání totožnosti žadatele o legalizaci, včetně změn

 • Postup krajského úřadu, úřadu s rozšířenou      působností, obecního úřadu, České pošty a Hospodářské komory      neprovedou-li vidimaci nebo legalizaci
 • Evidence vidimací a legalizací
 • Podpisové vzory, vzory otisků úředního razítka
 • Správní poplatky na úseku vidimace a legalizace, včetně změn
 • Kontrolní činnost
 • Autorizovaná konverze dokumentů – základní informace
 • Ověřování podle notářského řádu
 • Ověřování podle zákona o advokacii
 • Ověřování velitelem lodě

Přednáší

JUDr. Jana HÁLOVÁ

dlouholetá pracovnice oddělení matrik a ověřování odboru všeobecné správy ústředního orgánu státní správy, dlouholetá lektorka a zkušební komisařka Institutu pro veřejnou správu Praha

Akreditace programu: AK/PV-408/2022

Cena: 2200 Kč + 21% DPH

Sdílet seminář

bottom of page