top of page

út 26. 2.

|

Webinář

VS - 1004, Zdravotní stav dítěte, zdravotní úkony ve škole:

Lektor: JUDr. Eva JANEČKOVÁ Odborný lektor

Registrace je uzavřená
Zobrazit další semináře

Čas a místo

26. 2. 2002 13:00 – 16:00

Webinář

O Semináři

Obsah webináře:

ZDRAVOTNÍ STAV DÍTĚTE, ZDRAVOTNÍ ÚKONY VE ŠKOLE

Ve školách je jednou z důležitých otázek, kterými se musí pedagogové zabývat, zdravotní stav dětí/žáků. Zdravotní stav může a má vliv na vzdělávání, je určující pro přístup pedagogů k dítěti/žákovi, může vyžadovat od školy přizpůsobení prostředí apod. První otázka se objevuje hned při vstupu dítěte do vzdělávacího systému: může mateřská škola plošně vyžadovat potvrzení od lékaře o zdravotním stavu žadatele o přijetí? Jak může škola reagovat v případě, že se objeví u dítěte závažné onemocnění v průběhu vzdělávání? Kde končí odpovědnost pedagogů?

Pedagogové také častou tápou v tom, jaké úkony a v jakých situacích mohou vykonávat, kdy a za jakých okolností je možné podávat dětem léky, či zda mohou provádět orientační vyšetření na návykové látky.

Cílem webináře je seznámit účastníky s povinnostmi vyplývajícími z § 29 školského zákona, pomoci jim zorientovat se v tom, kde jsou limity povinností a možností při péči o zdravotní stav dítěte/žáka.

Obsah webináře vychází z platných právních předpisů a z platné judikatury soudů.

Obsah webináře:

1. Úvod

2. Potvrzení lékaře o zdravotním stavu dítěte

a. Očkování

b. Výhrada svědomí

3. Závažné onemocnění dítěte v průběhu vzdělávání

4. Poskytování zdravotních úkonů

5. Podávání léků

6. Orientační vyšetření a odborné lékařské vyšetření

7. Omezení dítěte na vzdělávání ze zdravotních důvodů

8. Možnost školy požadovat potvrzení o aktuálním zdravotním stavu dítěte po prodělané nemoci

9. Vši ve škole

Akreditace programu: AK/PV-148/2021

Cena: 2200 Kč + 21% DPH

Sdílet seminář

bottom of page