top of page

čt 27. 6.

|

Webinář

1075 - Evidence obyvatel, trvalý pobyt, rodná čísla, příklady z praxe:

Lektor: JUDr. Drahoslava Pečínková odborný lektor, Ministerstva vnitra

Čas a místo

27. 6. 2024 9:00 – 13:00

Webinář

O Semináři

Obsah webináře:

Evidence obyvatel, trvalý pobyt, rodná čísla, příklady z praxe, dotazy

Evidence obyvatel

- platná právní úprava k datu konání semináře

- základní pojmy

- právní normy a právní předpisy související

- výkon státní správy na úseku evidence obyvatel

- zápis a užívání údajů

- agendový informační systém evidence obyvatel

- poskytování údajů z AISEO oprávněným subjektům, na žádost obyvatele

- odstraňování nesouladů

- zprostředkování kontaktu

- uchovávání údajů

Trvalý pobyt

- trvalý pobyt občanů

-  hlášení, změny, zrušení, ukončení trvalého pobytu

- ohlášení změny místa trvalého pobytu na ohlašovně

- určení místa trvalého pobytu občana v době narození, po ukončení trvalého pobytu v zahraničí, po nabytí státního občanství

- přestupky na úseku evidence obyvatel

Rodná čísla

- registr rodných čísel

- výdejová místa

- doklad o rodném čísle

- přidělení rodného čísla, jeho změna

- ověřování, osvědčování rodného čísla

- potvrzení změny rodného čísla

- přestupky na úseku rodných čísel

Akreditace programu: AK/PV-787/2022

Cena: 2200 Kč + 21% DPH

Sdílet seminář

bottom of page