top of page

út 28. 11.

|

Webinář

VS - 994, Inventarizace:

Jaroslava SVOBODOVÁ Odborný lektor

Registrace je uzavřená
Zobrazit další semináře

Čas a místo

28. 11. 2023 9:00 – 13:00

Webinář

O Semináři

Obsah webináře:

Inventarizace

její organizace a provedení  v ukázkách a příkladech

Seminář je určen ekonomickým, účetním, kontrolním a majetkovým pracovníkům vybraných účetních jednotek

Program semináře:

ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví se zaměřením na oblast inventarizace majetku a závazků

- požadavky na průkaznost účetnictví,

- oceňování majetku a závazků – příklady způsobů oceňování,

- inventarizace majetku a závazků – předmět inventarizace, ukázky inventurních soupisů,

ustanovení vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů se zaměřením na oblast inventarizace majetku a závazků

- obsahové vymezení položek aktiv a pasiv rozvahy (majetku a závazků),

- obsahové vymezení položek knihy podrozvahových účtů vykazovaných v příloze v účetní závěrce

ustanovení vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, ve znění pozdějších předpisů se zaměřením na organizaci a provedení inventarizace konkrétní příklady a ukázky a nejčastější nejasnosti,

postupy účtování inventarizačních rozdílů vyplývající z ustanovení vyhlášky č. 410/2009 Sb. a z ustanovení Českých účetních standardů platných pro účetní období 2023

odpovědi na dotazy, diskuse.

Akreditace programu: AK/PV-731/2022

Cena: 2200 Kč + 21% DPH

Sdílet seminář

bottom of page