top of page

pá 08. 12.

|

Praha - Hotel GLOBUS - Webseminář

VS - 984, Obřady a slavnosti v působnosti obcí:

Lektor: Zdena Stránská Odborný lektor

Čas a místo

08. 12. 2023 9:00 – 13:30

Praha - Hotel GLOBUS - Webseminář, Gregorova 10

O Semináři

Obsah webináře:

OBŘADY A SLAVNOSTI V PŮSOBNOSTI MĚST A OBCÍ:

aktuální informace po navržené NOVELE:

Obřady dle zákona

1. Sňatečný obřad - právní předpisy, postupy při realizaci sňatečného obřadu (sňatek občanský, církevní, jiné vhodné místo, jiný čas, sňatek zmocněncem, sňatek v cizině), význam sňatečného obřadu (symbolika), užívání insignie, přípitek, funkce oddávajícího a matrikářky - oblečení, komunikace verbální a neverbální

2. Registrované partnerství - právní předpisy, práce matrikářky před, při a po uzavření registrovaného partnerství

Obřady žádané a realizované

1. Jubilejní sňatky (výročí stříbrné, zlaté, diamantové svatby)

2. Vítání občánků (proslov), vítání nových občanů po nabytí státního občanství ČR

3. Loučení s mateřskou školou

4. Vítání prvňáčků

5. Přijetí žáků či studentů vedením obce, města (např. vítězové různých soutěží, v souvislosti s ukončením základní či střední školy atd.)

6. Významné životní výročí občana obce/města

7. Udělení čestného občanství

8. Setkání s dárci krve ..........

Akreditace programu: AK/PV-378/2021

Cena: 2200 Kč + 21% DPH

Sdílet seminář

bottom of page