top of page

čt 30. 5.

|

Webinář

VS - 1021, MÍSTNÍ POPLATKY V PRAXI - velké změny při správě poplatků v souvislosti s novelou zákona o MP

Lektor: JUDr. Alena Šneberková Odborný lektor - konzultant

Registrace je uzavřená
Zobrazit další semináře

Čas a místo

30. 5. 2024 9:00 – 13:00

Webinář

O Semináři

Obsah webináře:

MÍSTNÍ POPLAKY V PRAXI – velké změny při správě poplatků v souvislosti s novelou zákona o místních poplatcích, která je účinná od 1.1.2024

· Aktuality

· Kdy dochází k vyměření poplatku formou jeho předepsání do evidence poplatků a v jakých případech tento způsob vyměření poplatku nelze použít.

· Význam ohlašovací povinnosti

· Možnost doměření poplatku

· Možnosti poplatkového subjektu seznámit se s vyměřením, které bylo provedeno předepsáním do evidence poplatků

· Žádost poplatkového subjektu o vyměření poplatku rozhodnutím

· Jaký je další postup v řízení o stanovení poplatků (od vyhledávací činnosti až po vydání platebního  výměru nebo hromadného předpisného  seznamu)

· Zvýšení poplatku

· Insolvenční řízení pro poplatky, u kterých je poplatkovým obdobím kalendářní rok.

· Změny v poplatkovém řízení u nezletilců a osob s omezenou svéprávností

· Jednotlivé druhy místních poplatků, jejich právní úprava a změny po novele .

· Přechodné ustanovení

·  Dotazy a odpovědi

Od 1.1.2024 dochází k účinnosti novely zákona o místních poplatcích, která představuje mimo jiné velkou změnu v procesní úpravě vyměření poplatků. Tato úprava má do budoucnosti zajistit nejen snížení administrativní zátěže správce poplatků, ale i snížit finanční náklady zejména na doručování písemností. Důležitým prvkem této novely je zamezit  nesprávné praxi některých obcí, které přes povinnost stanovenou zákonem o místních poplatcích vyměřit poplatky, pokud nejsou zaplaceny včas nebo ve správné výši, tuto povinnost nedodržují.

Seminář je určen především pro pracovníky územně samosprávných celků, do jejichž pracovní náplně patří místní poplatky a jejich správa. Cílem semináře je tyto pracovníky seznámit s aktuálním stavem legislativy v oblasti místních poplatků, a to především se změnou zákona o místních poplatcích, k jejíž účinnosti došlo od 1.1.2024.

Akreditace programu: AK/PV-83/2020

Cena: 2200 Kč + 21% DPH

Sdílet seminář

bottom of page