top of page

čt 07. 3.

|

Webinář

VS - 1008, Rodinné právo v praxi matrik:

Lektor: JUDr. Jana HÁLOVÁ Odborný lektor - MVČR

Registrace je uzavřená
Zobrazit další semináře

Čas a místo

07. 3. 2024 9:00 – 13:00

Webinář

O Semináři

Obsah webináře:

RODINNÉ PRÁVO V PRAXI MATRIK

po velké novele zákona o matrikách

________________________________________________________

Cílem semináře je seznámit posluchače podrobně s problematikou rodinného práva v praxi matrik po velké novele zákona o matrikách (zákon, kterým se mění zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony). Posluchači budou seznámeni s novou právní úpravou, která se týká většiny bodů programu.  Lektorka svůj výklad doplní řadou příkladů.

Seminář je určen úředníkům územních samosprávných celků – pracovníkům matričních úřadů, případně pracovníkům krajských úřadů na úseku matrik.

Program semináře:

  • PLATNÁ      PRÁVNÍ ÚPRAVA
  • MANŽELSTVÍ

· Uzavření manželství – před orgánem veřejné moci (včetně změn); před orgánem církve nebo náboženské společnosti

· Doklady potřebné k uzavření manželství (včetně změn), promíjení dokladů

· Uzavření manželství před ZÚ ČR v cizině

· Uzavření manželství SO ČR v cizině

· Uzavření manželství v případě ohrožení života v ČR a v cizině

· Správní poplatky na úseku uzavření manželství, včetně změn

· Uzavření manželství zmocněncem

· Příjmení po uzavření manželství (včetně změn), užívání příjmení žen

· Příjmení po rozvodu manželství

· Způsobilost uzavřít manželství, zákonné překážky manželství

· Neplatnost manželství

· Zdánlivé manželství

  • URČOVÁNÍ RODIČOVSTVÍ (dohoda o jménu/jménech a příjmení dítěte), včetně změn
  • POPŘENÍ OTCOVSTVÍ (vliv na      zápis a výpis z matriční knihy, příjmení po popření otcovství, včetně      změn),
  • OSVOJENÍ

· Osvojení nezletilého (zrušitelné/nezrušitelné)

· Osvojení zletilého, které je obdobou osvojení nezletilého

· Osvojení zletilého, které není obdobou osvojení nezletilého

· Osvojení nezletilého, kterému byla přiznána svéprávnost

· Zrušení osvojení

· Příjmení po osvojení/zrušení osvojení, včetně změn

  • DOMNĚNKY OTCOVSTVÍ PODLE VOZ Z ROKU 1811

Přednáší

JUDr. Jana HÁLOVÁ

dlouholetá pracovnice oddělení matrik a ověřování odboru všeobecné správy ústředního orgánu státní správy a dlouholetá lektorka a zkušební komisařka Institutu pro veřejnou správu Praha

Akreditace programu: AK/PV-408/2022

Cena: 2200 Kč + 21% DPH

Sdílet seminář

bottom of page