Semináře a školení - ORKAM Plzeň, s.r.o. - netkatalog.czSemináře, školení - netkatalog.cz

ORKAM Plzeň s.r.o.

Akreditovaný člen Asociace institucí vzdělávání dospělých
hlavní stránka semináře obchodní podmínky informace e-mailem kontakty
Zpět Zpět
NOVÉ  MÍSTNÍ  POPLATKY  ZA  KOMUNÁLNÍ  ODPAD
SEMINÁŘ JE AKREDITOVANÝ MVČR - AK/PV - 243/2020
Lektor semináře:
JUDr. Alena ŠNEBERKOVÁ - Odborný a dlouholetý lektor
Objednatmapa
12.03.2021
WEBINÁŘ - WEBINÁŘ, WEBINÁŘ
Objednatmapa
25.03.2021
WEBINÁŘ - WEBINÁŘ, WEBINÁŘ
Objednatmapa
08.04.2021
WEBINÁŘ - WEBINÁŘ, WEBINÁŘ
Objednatmapa
13.05.2021
JIHLAVA - EA Business Hotel Jihlava, Havlíčkova 5625/28
Objednatmapa
08.06.2021
LIBEREC - hotel "Liberec", Šaldovo nám. 6
Prezence 08:30 hodin
Začátek 9:00 hodin

Aktuality ( podrobnějšího  seznámení s velkou novelou daňového řádu, která je účinná od 1.1.2021).

Zrušení  dosavadního zpoplatnění komunálního odpadu a jehonahrazení  novými místními poplatky za komunální odpad :

poplatkem za systém nakládání s komunálním odpadema

poplatkem za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci, 

Výklad nových poplatků za komunální odpad  ( zejména pokud jde o odlišnou úpravu v OZV a rozdíly postupu správce poplatku při výkonu jejich správy).

Využití přechodného ustanovení pro zajištění nových OZV.

Otázky a odpovědi k předcházející velké novele  (zavedení nového poplatku z ubytovací kapacity, změny dalších poplatků a procesních ustanovení). 

Diskuze .

Tento seminář by měl zajistit pro správce místních poplatků přehled nové právní úpravy zákona o místních poplatcích, pokud jde ozavedení nových poplatků za komunální odpad,včetně některých nutných změn u stávajících OZV. Obsah semináře je připraven pro pracovníky obecních i krajských úřadů, kteří provádí výkon správy na úseku místních poplatků nebo se spolupodílí na přípravě a zpracování nových nebo upravených  obecně závazných vyhlášek.

     Pro seminář je připraven písemný materiál, který zaznamenává  výklad  nové právní úpravy.


SEMINÁŘ JE AKREDITOVANÝ MVČR - AK/PV - 243/2020
Účastníci obdrží e-osvědčení o absolvování semináře.
Podmínkou pro připojení na webinář je:
1) Vlastnit Google účet (prosíme o napsání e-mailu do poznámky v přihlášce) 
2) Webinář je nutné mít uhrazení den před konáním.

Cena semináře pro jednoho účastníka: 2420,00 Kč (2000,00 Kč bez DPH 21%)
Dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH je cena semináře pro úředníky územně samosprávných celků osvobozena od DPH, tj. 2000,00 Kč.
Objednat:  WEBINÁŘ     WEBINÁŘ     WEBINÁŘ     JIHLAVA     LIBEREC    
Zpět Zpět