Semináře a školení - ORKAM Plzeň, s.r.o. - netkatalog.czSemináře, školení - netkatalog.cz

ORKAM Plzeň s.r.o.

Akreditovaný člen Asociace institucí vzdělávání dospělých
hlavní stránka semináře obchodní podmínky informace e-mailem kontakty
Zpět Zpět
VÝKON KONTROLY PODLE KONTROLNÍHO ŘÁDU
Seminář je akreditovaný MVČR - AK/PV 435/2016
Lektor semináře:
JUDr. KOCIÁN Miroslav - Právník Rady pro veřejný dohled nad auditem
Objednatmapa
20.03.2018
PRAHA - Hotel "GLOBUS", Gregorova 2115/10
Objednatmapa
27.03.2018
BRNO - Orea Hotel Voroněž II, Křížkovského 49
Prezence 08:30 hodin
Začátek 9:00 hodin

Osnova semináře:

- Zahájení semináře, úvod do problematiky a seznámení s právní úpravou     (příslušná ustanovení zákona č. 218/2000 Sb.)
- Poskytování dotací a způsoby stanovení podmínek a povinností
- Vliv způsobu poskytování účelově určených prostředků a nastavení povinností na postih příjemce v případech jejich nedodržení (rozbor konkrétních příkladů včetně diskuse)
- Řešení porušení rozpočtové kázně orgány Finanční správy ČR
- Odvod a penále za porušení rozpočtové kázně
- Práva a povinnosti příjemce dotace ve vztahu k orgánům Finanční správy ČR.
- Prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně.
- Dotazy a diskuse.

Cíl semináře:
Získání znalostí o způsobech poskytování dotací stanovení podmínek, tj. o postupech poskytovatelů a možnostech postupu žadatelů o dotaci při poskytování dotací. V návaznosti na to získání znalostí o řešení nesplnění povinností ze strany příjemců dotací a zejména o jejich důsledcích.
Základním účelem semináře je poskytnout informace, které mohou být využity příjemci dotací zejména ze strany obcí a krajů jako prevence vzniku porušení povinností a podmínek, na něž je poskytnutí dotace vázáno, tj. porušení rozpočtové kázně. Dále pak informace o řešení a postupech příslušných orgánů - poskytovatelů, orgánů Finanční správy ČR a příjemců dotací v případech, kdy již k porušení rozpočtové kázně došlo.

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování semináře a písemné materiály.
Cena semináře zahrnuje nápoj a oběd.

Cena semináře pro jednoho účastníka: 2299,00 Kč (1900,00 Kč bez DPH 21%)
Objednat:  PRAHA     BRNO    
Zpět Zpět