Semináře a školení - ORKAM Plzeň, s.r.o. - netkatalog.czSemináře, školení - netkatalog.cz

ORKAM Plzeň s.r.o.

Akreditovaný člen Asociace institucí vzdělávání dospělých
hlavní stránka semináře obchodní podmínky informace e-mailem kontakty
Zpět Zpět
DLOUHODOBÝ MAJETEK - jeho třídění, účtování, odpisování včetně způsobu tvorby vnitřní směrnice  v metodice stanovené pro OSS, ÚSC a PO
SEMINÁŘ JE AKREDITOVANÝ MVČR AK/PV - 158/2017
Lektor semináře:
Ing. Josef PODHORSKÝ - Specialista na účetnictví OSS, PO, ÚSC, autor či spoluautor řady odborných publikací, auditor
Objednatmapa
29.03.2018
LIBEREC - hotel "Liberec", Šaldovo nám. 6
Objednatmapa
06.04.2018
ČESKÉ BUDĚJOVICE - Dům kultury METROPOL, Senovážné náměstí 248/2
Objednatmapa
17.04.2018
BRNO - Hotel "SANTON", Přístavní 38
Objednatmapa
19.04.2018
ÚSTÍ NAD LABEM - hotel "BOHEMIA", Mírové náměstí 6
Objednatmapa
26.04.2018
PRAHA - Hotel "GLOBUS", Gregorova 2115/10
Prezence 08:30 hodin
Začátek 9:00 hodin

Dlouhodobý majetek 
a jeho třídění, účtování, odpisování, technické zhodnocení, opravy a údržba 
v metodice stanovené pro organizační složky státu, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace

Tento seminář je určen pro finanční, majetkové a účetní pracovníky těchto organizací. Výklad je zaměřen na klasifikaci a členění majetku v souladu se zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb., a vyhláškou č. 410/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů  a  zejména s Českým účetním standardem  č. 701.

Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek  takto v platné metodice:
  • Vymezení jednotlivých druhů dlouhodobého majetku
  • Pořizování dlouhodobého majetku a vymezení nákladů související s pořízením
  • Oceňování  a uvedení majetku do užívání
  • Technické zhodnocení majetku – modernizace a rekonstrukce
  • Druhy majetku, které jsou předmětem odpisování a odpisový plán
  • Opravy, údržba, vyřazení prodejem, bezúplatným převodem, likvidací
  • Inventarizace majetku a její srovnání s účetním stavem
  • Nezávazný vzor směrnice o dlouhodobém majetku
  • V závěrečné části budou v diskusi zodpovězeny dotazy účastníků
SOUČÁSTÍ SEMINÁŘE JE NEZÁVAZNÝ VZOR SMĚRNICE DLOUHODOBÉHO MAJETKU

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování semináře a písemné materiály.
Cena zahrnuje nápoj a oběd.
 

Cena semináře pro jednoho účastníka: 2299,00 Kč (1900,00 Kč bez DPH 21%)
Dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH je cena semináře pro úředníky územně samosprávných celků osvobozena od DPH, tj. 1900,00 Kč.
Objednat:  LIBEREC     ČESKÉ BUDĚJOVICE     BRNO     ÚSTÍ NAD LABEM     PRAHA    
Zpět Zpět