Semináře a školení - ORKAM Plzeň, s.r.o. - netkatalog.czSemináře, školení - netkatalog.cz

ORKAM Plzeň s.r.o.

Akreditovaný člen Asociace institucí vzdělávání dospělých
hlavní stránka semináře obchodní podmínky informace e-mailem kontakty
Zpět Zpět
HOSPODAŘENÍ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ
SEMINÁŘ JE AKREDITOVANÝ MVČR AK/PV - 315/2016
Lektor semináře:
JUDr. HEŘMANOVÁ Adéla - Ministerstvo financí ČR
Objednatmapa
26.04.2018
PLZEŇ - hotel "CENTRAL", náměstí Republiky 33
Objednatmapa
17.05.2018
HRADEC KRÁLOVÉ - Hotel "ALESSANDRIA", třída SNP 2
Objednatmapa
06.06.2018
PRAHA - Hotel "GLOBUS", Gregorova 2115/10
Prezence 08:30 hodin
Začátek 9:00 hodin

OBSAH SEMINÁŘE

Změny zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, provedení zákonem č. 24/2015 Sb..
 • Předmět úpravy zákona č. 250/2000 Sb.

 • Nástroje finančního hospodaření územních samosprávných celků

  rozpočtový výhled

  rozpočet

  peněžní fondy

  obsah rozpočtu

 • Rozpočtový proces

  rozpočtový výhled

  návrh rozpočtu

  schválení rozpočtu a jeho rozpis

  rozpočtové provizorium

  změny rozpočtu

  závěrečný účet

 • Poskytování dotací a návratných finančních výpomocí

  pojmy

  postup při poskytování dotací a NFV

  druhy dotací

  náležitosti žádosti a veřejnoprávní smlouvy

  zveřejňování veřejnoprávních smluv

 • Spory z právních poměrů při poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci

  předmět sporu

  orgány příslušné k rozhodnutí ve sporu

 • Porušení rozpočtové kázně

  pojem

  důvody porušení rozpočtové kázně

  ukládání odvodů a penále

  prominutí nebo snížení odvodu a penále

 • Správní delikty

 • Druhy organizací územních samosprávných celků

  organizační složka

  příspěvková organizace

 • Hospodaření organizačních složek a příspěvkových organizací

  vznik

  zřizovací listina

  hospodaření

 • Hospodaření dobrovolných svazků obcí

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování semináře a písemné materiály.
Cena semináře zahrnuje nápoj a oběd.

Cena semináře pro jednoho účastníka: 2420,00 Kč (2000,00 Kč bez DPH 21%)
Dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH je cena semináře pro úředníky územně samosprávných celků osvobozena od DPH, tj. 2000,00 Kč.
Objednat:  PLZEŇ     HRADEC KRÁLOVÉ     PRAHA    
Zpět Zpět