Semináře a školení - ORKAM Plzeň, s.r.o. - netkatalog.czSemináře, školení - netkatalog.cz

ORKAM Plzeň s.r.o.

Akreditovaný člen Asociace institucí vzdělávání dospělých
hlavní stránka semináře obchodní podmínky informace e-mailem kontakty
Zpět Zpět
FINANČNÍ KONTROLA VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ
SEMINÁŘ JE AKREDITOVANÝ MVČR - AK/PV - 435/2016
Lektor semináře:
JUDr. KOCIÁN Miroslav - Právník Rady pro veřejný dohled nad auditem
Objednatmapa
06.03.2018
PRAHA - Hotel "GLOBUS", Gregorova 2115/10
Objednatmapa
24.05.2018
BRNO - Hotel "SANTON", Přístavní 38
Prezence 08:30 hodin
Začátek 9:00 hodin

Program semináře

Zaměření kurzu: vysvětlení systému finanční kontroly (FK), pravidla, postupy a organizace FK, práva a povinnosti účastníků

 • Úvod, vysvětlení pojmu FK (v čem a na čem spočívá výkon FK)
 • Systém FK, jeho stěžejní části
 • Podstatné znaky FK
 • Právní základy pro výkon FK
 • Působnost zákona č. 320/2001 Sb., o FK ve veřejné správě v soustavě kontrolních a souvisejících předpisů
 • Důvod přijetí zákona o FK a jeho postupné novely a jejich důvody
 • Systematické uspořádání zákona o FK
 • Jednotlivé části systému FK
 • Vymezení působnosti jednotlivých orgánů v systému FK
 • Podstatné náležitosti pro výkon FK
 • Cíle FK, organizační zajištění FK, metody a postupy uplatňované ve FK
 • Veřejnosprávní kontrola (VSK), znaky a zásady, procesní pravidla pro výkon VSK podle Kontrolního řádu
 • Audit prostředků čerpaných z fondů EU
 • Náležitosti kontrolních zpráv, vyřizování námitek
 • Informace o vypuštění ustanovení po přestupcích, správních deliktech a jejich sankcionování
 • Opatření k nápravě
 • Řešení podjatosti, mlčenlivosti, spolupráce kontrolních orgánů
 • Vztah VSK ke správnímu řádu
 • Vnitřní kontrolní systém (VKS) , požadavky na zavedení a prověřování účinnosti, organizační zajištění
 • Řídící kontrola jako jedna část VKS a její fáze
 • Interní audit a jeho funkce
 • Výklad prováděcí vyhlášky, kontrolní metody a postupy
 • Nejčastější chyby při výkonu FK 

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování seminářa a písemné materiály.
Cena semináře zahrnuje oběd a nápoj.

Cena semináře pro jednoho účastníka: 2299,00 Kč (1900,00 Kč bez DPH 21%)
Dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH je cena semináře pro úředníky územně samosprávných celků osvobozena od DPH, tj. 1900,00 Kč.
Objednat:  PRAHA     BRNO    
Zpět Zpět