Semináře a školení - ORKAM Plzeň, s.r.o. - netkatalog.czSemináře, školení - netkatalog.cz

ORKAM Plzeň s.r.o.

Akreditovaný člen Asociace institucí vzdělávání dospělých
hlavní stránka semináře obchodní podmínky informace e-mailem kontakty
Zpět Zpět
DLOUHODOBÝ MAJETEK A JEHO ODPISOVÁNÍ 
V praxi ÚSC, příspěvkových organizací, organizačních složek státu, regionálních rad, a státních fondů
SEMINÁŘ JE AKREDITOVANÝ MVČR: AK/PV - 582/2016
Lektor semináře:
Ing. Michal SVOBODA, Ph.D. - Ministerstvo financí ČR
Prezence 08:30 hodin
Začátek 9:00 hodin

DLOUHODOBÝ MAJETEK A JEHO ODPISOVÁNÍ U VYBRANÝCH ÚČETNÍCH JEDNOTEK 

CÍLOVÁ SKUPINA SEMINÁŘE
Zaměstnanci vybraných účetních jednotek – územních samosprávných celků, příspěvkových organizací, svazků obcí, organizačních složek státu, regionálních rad a státních fondů, především účetní, hlavní účetní, vedoucí ekonomických odborů, rozpočtář, majetkář, interní auditor, kontrolor.

ZAMĚŘENÍ SEMINÁŘE
Seznámení účastníků s ustanoveními účetní legislativy pro vybrané účetní jednotky v oblasti dlouhodobého nehmotného a dlouhodobého hmotného majetku, s důrazem na problematiku jeho odpisování. Seminář poskytne dostatečný prostor pro vysvětlení nezbytných základních pravidel týkajících se dlouhodobého majetku, ale také umožní účastníkům vyzkoušet si aplikaci méně častých a méně známých ustanovení, a to s využitím modelových příkladů. V průběhu semináře jsou vítány dotazy, sdílení zkušenosti účastníků a diskuse nad možnými alternativními řešeními některých účetních problémů. Je vhodný především pro mírně a středně zkušené účastníky.

ANOTACE
Některé obecné zásady a pravidla aplikovaná v účetní legislativě VÚJ v oblasti DM
Zákon o účetnictví a vyhláška č. 410/2009 Sb. – aktuální případné novelizace s důrazem na oblast DM, a jeho odpisování
Účtování o DNM a DHM a jeho oceňování – vybraná a problematická ustanovení
Odpisování DM – základní pravidla, způsoby odpisování, zbytková hodnota, aplikace                           významnosti a efektivnosti, interpretace a využití informace o odpisech
Vnitřní předpisy v oblasti dlouhodobého majetku a jeho odpisování

Posluchači si na modelových příkladech vyzkoušejí aplikaci celé řady detailnějších pravidel a postupů účtování podle aktuální účetní legislativy pro oblast vlastních zdrojů s důrazem na interpretaci vykazovaných informací.

Posluchačům se doporučuje vlastní jednoduchá kalkulačka (postačuje např. v mobilním telefonu).


Účastníci obdrží písemné materiály a osvědčení o obsolvování semináře.
Cena semináře zahrnuje nápoj a oběd.

 

Cena semináře pro jednoho účastníka: 2420,00 Kč (2000,00 Kč bez DPH 21%)
Dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH je cena semináře pro úředníky územně samosprávných celků osvobozena od DPH, tj. 2000,00 Kč.
Objednat: 
Zpět Zpět