Semináře a školení - ORKAM Plzeň, s.r.o. - netkatalog.czSemináře, školení - netkatalog.cz

ORKAM Plzeň s.r.o.

Akreditovaný člen Asociace institucí vzdělávání dospělých
hlavní stránka semináře obchodní podmínky informace e-mailem kontakty
Zpět Zpět
MZDOVÉ AKTUALITY 
novinky roku 2021 na praktických příkladech
Lektor semináře:
Ing.Marie HAJŠMANOVÁ - soudní znalec v oboru účetnictví a mezd, mzdový auditor s garancí IES
Vlasta NOVÁČKOVÁ - ekonomický poradce, specialista na problematiku sociálního a zdravotního pojištění
Objednatmapa
16.03.2021
WEBINÁŘ - WEBINÁŘ, WEBINÁŘ
Objednatmapa
03.06.2021
PRAHA - Hotel "GLOBUS", Gregorova 2115/10
Objednatmapa
08.06.2021
LIBEREC - hotel "Liberec", Šaldovo nám. 6
Prezence 08:30 hodin
Začátek 9:00 hodin

Určen pro:
Mzdové účetní, vedoucí pracovníky, kteří chtějí získat přehled o mzdové problematice.
Cíl školení:
Seminář bude zaměřen především na problémové okruhy v praxi mzdových účetních a změn

Obsah semináře

ODMĚŇOVÁNÍ  V PODMÍNKÁCH ROKU 2021
přehled povinností zaměstnavatele při stanovení mzdových nároků zaměstnanců  
správný výpočet průměrného výdělku – základ pro správný výpočet řady náhrad mzdy a platu 
dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr v souvislosti s odvody daně, pojistného na sociální a zdravotní pojištění 

ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ
zdravotní pojištění v souvislosti se změnami od ledna 2021
péče o dítě ve zdravotním pojištění
minimální vyměřovací základ
neplacené volno a neomluvená absence
oznamovací povinnosti zaměstnavatele

NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ
účast na nemocenském pojištění, okruh pojištěných osob
druhy dávek a procentní sazba pro výpočet dávek
promlčecí doba
redukční hranice pro výpočet dávek
uplatnění nároku na dávky
povinnosti zaměstnavatelů v nemocenském pojištění

POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ
poplatníci pojistného a odvod pojistného
přehled o výši pojistného a změny
vyměřovací základy
povinnosti zaměstnavatelů v sociálním zabezpečení 

DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ
druhy důchodů
možnosti zvyšování starobního důchodu při jeho pobírání
vzorový příklad výpočtu důchodu
úkoly zaměstnavatelů v důchodovém pojištění
Účastníci obdrží osvědčení o absolvování semináře a písemné materiály.


Cena semináře pro jednoho účastníka: 2420,00 Kč (2000,00 Kč bez DPH 21%)
Dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH je cena semináře pro úředníky územně samosprávných celků osvobozena od DPH, tj. 2000,00 Kč.
Objednat:  WEBINÁŘ     PRAHA     LIBEREC    
Zpět Zpět