Semináře a školení - ORKAM Plzeň, s.r.o. - netkatalog.czSemináře, školení - netkatalog.cz

ORKAM Plzeň s.r.o.

Akreditovaný člen Asociace institucí vzdělávání dospělých
hlavní stránka semináře obchodní podmínky informace e-mailem kontakty
Zpět Zpět
ZÁKON č. 250/2016 Sb. ODPOVĚDNOST ZA PŘESTUPKY A ŘÍZENÍ O NICH, S ÚČINNOSTÍ OD 1.7.2017 
SEMINÁŘ JE AKREDITOVÁN MVČR AK/PV - 109/2017 a AK/PV - 113/2013
Lektor semináře:
JUDr. ZAJONC Myron - Odborný lektor
Objednatmapa
24.05.2018
HRADEC KRÁLOVÉ - Hotel "ALESSANDRIA", třída SNP 2
Prezence 08:30 hodin
Začátek 9:00 hodin

Obsahem semináře bude výklad ustanovení zákona č.250/2016 Sb. Výklad bude zaměřen převážně pro praxi úředníků územně samosprávných celků, členů komisí k projednávání přestupků a zaměstnanců správních úřadů rozhodujících v prvním stupni.

1.  Seznámení s novou úpravou správního trestání

2. Rozbor obecných ustanovení zákona 

3. Základy odpovědnosti za přestupky
• společná ustanovení pro fyzickou osobu, právnickou osobu a podnikající fyzickou osobu
• odpovědnost fyzické osoby za přestupek
• odpovědnost právnické osoby za přestupek
• odpovědnost podnikající fyzické osoby za přestupek
• okolnosti vylučující protiprávnost
• zánik odpovědnosti za přestupek a odpovědnost právního nástupce
  správní tresty a jejich ukládání
• ochranná opatření
• zvláštní ustanovení o mladistvých

4. Řízení o přestupcích
• příslušnost správních orgánů
• právní styk s cizinou
• doručování
• účastníci řízení a další osoby vystupující v řízení
• postup před zahájením řízení
• postup v řízení
• rozhodnutí o přestupku
• náklady řízení
• řízení o odvolání
• zvláštní postupy po právním moci rozhodnutí o přestupku

5. Společná, přechodná a závěrečná ustanovení

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování semináře a obsáhlé písemné materiály.
Cena semináře zahrnuje nápoj a oběd.

Cena semináře pro jednoho účastníka: 2420,00 Kč (2000,00 Kč bez DPH 21%)
Dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH je cena semináře pro úředníky územně samosprávných celků osvobozena od DPH, tj. 2000,00 Kč.
Objednat:  HRADEC KRÁLOVÉ    
Zpět Zpět