Semináře a školení - ORKAM Plzeň, s.r.o. - netkatalog.czSemináře, školení - netkatalog.cz

ORKAM Plzeň s.r.o.

Akreditovaný člen Asociace institucí vzdělávání dospělých
hlavní stránka semináře obchodní podmínky informace e-mailem kontakty
Zpět Zpět
RODINNÉ PRÁVO
Seminář je akreditovaný MVČR AK/PV - 248/2017
Lektor semináře:
JUDr. HÁLOVÁ Jana - Odborný lektor
Objednatmapa
19.11.2019
PRAHA - Hotel "GLOBUS", Gregorova 2115/10
Prezence 08:30 hodin
Začátek 9:00 hodin

Obsah semináře  

                                  I.            PLATNÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA

                                  II.          MANŽELSTVÍ

 1. Uzavření manželství – před orgánem veřejné moci; před orgánem církve nebo náboženské společnosti
 2. Doklady potřebné k uzavření manželství, promíjení
 3. Uzavření manželství před ZÚ ČR v cizině
 4. Uzavření manželství SO ČR v cizině
 5. Uzavření manželství v  případě ohrožení života
 6. Správní poplatky na úseku uzavření manželství
 7. Uzavření manželství zmocněncem
 8. Příjmení po uzavření manželství (užívání příjmení žen, příjmení po rozvodu manželství)
 9. Způsobilost uzavřít manželství, zákonné překážky manželství
 10. Neplatnost manželství
 11. Zdánlivé manželství

                                III.            Určování rodičovství

                                IV.            Popření otcovství

                                V.            Osvojení

 1. Osvojení nezletilého
 2. Osvojení zletilého, které je obdobou osvojení nezletilého
 3. Osvojení zletilého, které není obdobou osvojení nezletilého
 4. Osvojení nezletilého, kterému byla přiznána svéprávnost
 5. Zrušení osvojení
 6. Příjmení po osvojení/zrušení osvojení

                               VI.            Domněnky otcovství podle VOZ z  roku 1811

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování semináře a písemné materiály.
Cena semináře zahrnuje nápoj a oběd.

Cena semináře pro jednoho účastníka: 2420,00 Kč (2000,00 Kč bez DPH 21%)
Dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH je cena semináře pro úředníky územně samosprávných celků osvobozena od DPH, tj. 2000,00 Kč.
Objednat:  PRAHA    
Zpět Zpět