Semináře a školení - ORKAM Plzeň, s.r.o. - netkatalog.czSemináře, školení - netkatalog.cz

ORKAM Plzeň s.r.o.

Akreditovaný člen Asociace institucí vzdělávání dospělých
hlavní stránka semináře obchodní podmínky informace e-mailem kontakty
Zpět Zpět
ZÁKONÍK PRÁCE
Problémy pracovněprávních vztahů ve vazbě na legislativní změny v roce 2017 a 2018
SEMINÁŘ JE AKREDITOVANÝ MVČR AK/PV 257/2017
Lektor semináře:
JUDr. BRŮHA Dominik, Ph.D. - Advokát se specializací na pracovní právo, zprostředkovatel a rozhodce kolektivních pracovněprávních sporů zapsaný na seznamu MPSV, člen AKV Praha
Prezence 08:30 hodin
Začátek 9:00 hodin

Program semináře: 

Přehled schválených i připravovaných legislativních změn.
Novela občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích s dopadem na pracovněprávní vztahy
Zásadní změny v oblasti pracovnělékařských služeb účinné od listopadu 2017 – význam lékařského posudku a jeho nové náležitosti, poskytování pracovnělékařských služeb bez trvalé smlouvy s lékařem, změny ve vztahu k lékařským prohlídkám (načasování, úhrada, zkrácení či prodloužení periody, zpřísnění právní úpravy), vzdání se práva na přezkoumání lékařského posudku, nové vymezení dlouhodobého pozbytí zdravotní způsobilosti atd. 
Novela zákona o zaměstnanosti – novinky v agenturním zaměstnávání, zrušení zákazu dočasně přidělovat cizince, elektronická evidence náhradního plnění atd. 
Nový protikuřácký zákon a jeho dopad na pracovněprávní vztahy
Další problémové otázky z praxe – pracovní poměry na dobu určitou, práce z domova, atypické formy rozvržení pracovní doby, práce přesčas, výkladové problémy v oblasti dovolené a překážek v práci, ochrana osobních údajů v pracovněprávních vztazích 
Přehled aktuálních klíčových rozhodnutí Nejvyššího soudu v pracovněprávních věcech
Nová výkladová stanoviska AKV 
Diskuse, zdopovězení dotazů účastníků. ● Aktuality ke dni konání semináře. 


Účastníci obdrží písemné materiály a osvědčení o absolvování semináře.
Cena semináře zahrnuje nápoj a oběd. 
 

Cena semináře pro jednoho účastníka: 2420,00 Kč (2000,00 Kč bez DPH 21%)
Dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH je cena semináře pro úředníky územně samosprávných celků osvobozena od DPH, tj. 2000,00 Kč.
Objednat: 
Zpět Zpět