Semináře a školení - ORKAM Plzeň, s.r.o. - netkatalog.czSemináře, školení - netkatalog.cz

ORKAM Plzeň s.r.o.

Akreditovaný člen Asociace institucí vzdělávání dospělých
hlavní stránka semináře obchodní podmínky informace e-mailem kontakty
Zpět Zpět
Nesprávné postupy ve správním řízení, jejich důsledky a náprava
Lektor semináře:
JUDr. CIGÁNEK Milan - Rada pro veřejný dohled nad auditem
Objednatmapa
29.05.2018
PRAHA - Hotel "GLOBUS", Gregorova 2115/10
Prezence 08:30 hodin
Začátek 9:00 hodin

Anotace:

Výklad semináře je zaměřený na nejčastější nedostatky v postupech správních úřadů, jejich kvalifikaci a případné dopady na zákonnost řízení při odvolacím nebo jiném přezkumu. Veškeré závěry budou demonstrovány na příkladechz praxe, doplněny aktuální judikaturou a závěry poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu.

Obsah:

-          Řádné vymezení okruhu účastníků řízení, hlavní a vedlejší účastníci

-          Tvrzené účastenství a způsoby řešení správním orgánem

-          Procesní způsobilost účastníka

-          Zastoupení ve správním řízení, institut podpůrce a zastoupení
členem domácnosti

-          Nezletilý zmocněnec

-          Úkony učiněné jinou osobou než zástupcem účastníka

-          Fikce doručení a podmínky jejího uplatnění

-          Doručování právnické osobě bez statutárního orgánu

-          Doručování na ohlašovnu

-          Rozdíly mezi podnětem, podáním a žádostí (návrhem)

-          Vady podání a žádosti, způsoby jejich opravy a dopady na
správní řízení

-          Význam podpisu na podání

-          Ochrana obchodního tajemství při nahlížení do správního spisu

-          Práva třetích osob k nahlížení do správního spisu

-          Řešení námitky podjatosti uplatněné včas / opožděně účastníkem řízení

-          Pravidla součinnosti účastníků řízení se správním orgánem a
jejich limity

-          Kvalifikované a pardonovatelné procesní vady

-          Náležitosti meritorních rozhodnutí-          

-        Nicotná rozhodnutí a procesní způsoby jejich odstranění

-          Odvolání uplatněné osobou, která nepředložila plnou moc

-          Odvolání nepodepsané účastníkem řízení

-          Problematika blanketních odvolání

-          Koncentrace řízení na druhém stupni a výjimky z této zásady

-          Zákaz změny rozhodnutí k horšímu

-          Pravidla vyřizování stížností

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování semináře.
V ceně je oběd, nápoj pro účastníky a písemné materiály.

Cena semináře pro jednoho účastníka: 2420,00 Kč (2000,00 Kč bez DPH 21%)
Dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH je cena semináře pro úředníky územně samosprávných celků osvobozena od DPH, tj. 2000,00 Kč.
Objednat:  PRAHA    
Zpět Zpět