Semináře a školení - ORKAM Plzeň, s.r.o. - netkatalog.czSemináře, školení - netkatalog.cz

ORKAM Plzeň s.r.o.

Akreditovaný člen Asociace institucí vzdělávání dospělých
hlavní stránka semináře obchodní podmínky informace e-mailem kontakty
Zpět Zpět
GDPR
Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.
SEMINÁŘ JE AKREDITOVÁN MVČR AK/PV - 645/2016
Lektor semináře:
JUDr. Eva JANEČKOVÁ - Odborný lektor
Objednatmapa
12.04.2018
HRADEC KRÁLOVÉ - Hotel "ALESSANDRIA", třída SNP 2
Objednatmapa
20.04.2018
BRNO - Orea Hotel Voroněž II, Křížkovského 49
Objednatmapa
11.05.2018
PLZEŇ - hotel "CENTRAL", náměstí Republiky 33
Objednatmapa
07.06.2018
PRAHA - Hotel "GLOBUS", Gregorova 2115/10
Objednatmapa
15.06.2018
OSTRAVA - Hotel "HARMONY CLUB", 28.října 170
Prezence 08:30 hodin
Začátek 9:00 hodin

GDPR

Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

Komparace se současnou právní úpravou provedenou zákonem o ochraně osobních údajů.
Obecné nařízení na ochranu osobních údajů (General Data Protection Regulation - GDPR) začne platit ve všech zemích EU jednotně. V ČR nahradí stávající právní úpravu. GDPR představuje dosud nejucelenější soubor pravidel na ochranu dat. Nevyhnutelně se dotkne každého, kdo shromažďuje nebo zpracovává osobní údaje obyvatel evropských zemí, a to včetně společností a institucí. Všichni kterých se GDPR týká, musí zrevidovat zavedené postupy nakládání s osobními údaji, a to jak v listinné, tak i v elektronické podobě. GDPR přináší změny v povinnostech správce osobních údajů i v právech subjektu údajů.    

Upozornění na nové povinnosti

             1.       Základní zásady GDPR a jejich promítnutí do povinností správce 

             2.       Definice pojmů, vč. pojmu osobní údaj

             3.       Povinnosti

a)       Povinnosti shodné s dosavadními podle zákona o ochraně osobních údajů

b)      Nové povinnosti

·         Záznamy o činnostech zpracování

·         Oznamování bezpečnostních incidentů

·         Jmenování pověřence

·         Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů

             4.       Nová práva subjektu údajů

·         právo na výmaz

·         právo na přenositelnost

·      právo vznést námitku, atd.

             5.       Metodické dokumenty WP29
              Z nového GPDR vyplývá nutnost provést:

                           ·       Analýzy procesu zpracování osobních údajů

                                       ·       Analýzy bezpečnostních rizik při zpracování osobních údajů

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/67
NABÝVÁ ÚČINNOSTI 25. května 2018

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování semináře a písemné materiály.
Cena semináře zahrnuje nápoj a oběd.

Cena semináře pro jednoho účastníka: 2420,00 Kč (2000,00 Kč bez DPH 21%)
Dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH je cena semináře pro úředníky územně samosprávných celků osvobozena od DPH, tj. 2000,00 Kč.
Objednat:  HRADEC KRÁLOVÉ     BRNO     PLZEŇ     PRAHA     OSTRAVA    
Zpět Zpět