Semináře a školení - ORKAM Plzeň, s.r.o. - netkatalog.czSemináře, školení - netkatalog.cz

ORKAM Plzeň s.r.o.

Akreditovaný člen Asociace institucí vzdělávání dospělých
hlavní stránka semináře obchodní podmínky informace e-mailem kontakty
Zpět Zpět
SMLOUVY A DOHODY PODLE ZÁKONÍKU PRÁCE V ROCE 2018, TVORBA FIREMNÍCH PŘEDPISŮ
SEMINÁŘ JE AKREDITOVANÝ MVČR
Lektor semináře:
JUDr. Ladislav JOUZA - Rozhodce pracovních sporů podle oprávnění MPSV, spoluautor pracovněprávních předpisů, advokát, vyznamenaný jako právník roku
Objednatmapa
22.03.2018
ČESKÉ BUDĚJOVICE - Dům kultury METROPOL, Senovážné náměstí 248/2
Objednatmapa
19.04.2018
ÚSTÍ NAD LABEM - hotel "BOHEMIA", Mírové náměstí 6
Objednatmapa
07.06.2018
PRAHA - Hotel "GLOBUS", Gregorova 2115/10
Prezence 08:30 hodin
Začátek 9:00 hodin

Smlouvy a dohody podle zákoníku práce v roce 2018, tvorba firemních předpisů

Seminář je zaměřen na metodickou pomoc zaměstnavatelům v oblasti nejčastějších písemností podle zákoníku práce.  Ke každému vzoru bude proveden názorný výklad. Podle zákoníku práce může zaměstnavatel rovněž vydávat vlastní předpisy. Jejich význam je zdůrazněn zásadou „co není zakázáno, je dovoleno“, podle níž může ve vlastních předpisech zvyšovat práva zaměstnanců nad nároky uvedené v zákoníku práce. Semináře je rovněž zaměřen na nejčastější problematické úseky personální práce- vznik, změna a skončení pracovního poměru.

Obsah semináře:
Legislativní aktuality v personální práci ke dni konání semináře
Vznik pracovněprávního vztahu:
- Vzory pracovní smlouvy v podnikatelských a nepodnikatelských subjektech, dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce
- Nejčastější chyby a nedostatky v pracovních smlouvách
Změna a skončení pracovního poměru:
- Oznámení o změně druhu práce, místa výkonu práce (přeložení). Dohoda o skončení pracovního poměru, výpověď z pracovního poměru.
- Nejčastější soudní rozhodnutí (judikatura) ke vzniku změně a skončení pracovního poměru.
Pronajímání a zapůjčování zaměstnanců:
- Pracovní smlouva mezi agenturou a zaměstnancem – Dohoda mezi 
      agenturou a uživatelem – Pokyn k práci pro zaměstnance
Pracovní doba a dovolená :
Stanovení nerovnoměrného rozvrhu pracovní doby – Konto pracovní doby – Úprava pracovní doby – Určení nástupu dovolené – Písemnosti ke krácení dovolené – 
             Použití písemností z občanského zákoníku v personální práci
Ostatní :
Dohoda o zvýšení kvalifikace – Dohoda o (hmotné) odpovědnosti – Dohoda o svěřených předmětech –  Vzory dalších písemností k jednotlivým oblastem novelizovaného zákoníku práce

Vzory předpisů:
- Vnitřní předpis (je vydáván jediný a zahrnuje i oblast mzdovou a platovou)
- Kolektivní smlouva
- Pracovní řád
- Organizační řád
- Předpis k nerovnoměrnému rozvrhu pracovní doby - k používání vlastních vozidel k pracovním cestám -  k vymezení důvodů pro sjednávání pracovního poměru na dobu určitou – k poskytování odstupného – k zařazení do platových tříd – ke zjišťování pravděpodobného výdělku – k hromadnému čerpání dovolené – k určování výše škody -  k úpravě práce z domova –
- Příklady vzorových smluv, dohod a písemností
- Písemnosti ze zákona o zaměstnanosti, vzory podání k úřadům práce
- Diskuse, odpovědi na dotazy účastníků

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování semináře s akreditací MVČR č. AK/PV - 226/2017 a AK/PV - 257/2017 písemné materiály.
Cena semináře zahrnuje oběd a nápoj.

Cena semináře pro jednoho účastníka: 2420,00 Kč (2000,00 Kč bez DPH 21%)
Dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH je cena semináře pro úředníky územně samosprávných celků osvobozena od DPH, tj. 2000,00 Kč.
Objednat:  ČESKÉ BUDĚJOVICE     ÚSTÍ NAD LABEM     PRAHA    
Zpět Zpět