Semináře a školení - ORKAM Plzeň, s.r.o. - netkatalog.czSemináře, školení - netkatalog.cz

ORKAM Plzeň s.r.o.

Akreditovaný člen Asociace institucí vzdělávání dospělých
hlavní stránka semináře obchodní podmínky informace e-mailem kontakty
Zpět Zpět
NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE 2020
-novela schválená PS Parlamentu ČR 29.5.2020-
Lektor semináře:
JUDr. Ladislav JOUZA - Rozhodce pracovních sporů podle oprávnění MPSV, spoluautor pracovněprávních předpisů, advokát, vyznamenaný jako právník roku
Objednatmapa
09.03.2021
WEBINÁŘ - WEBINÁŘ, WEBINÁŘ
Objednatmapa
13.05.2021
PRAHA - Hotel "GLOBUS", Gregorova 2115/10
Prezence 08:30 hodin
Začátek 9:00 hodin

NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE 2020
Odborný program:

1. Legislativní aktuality ke dni konání semináře
2. Charakteristika novely zákoníku práce 2021
3. Jednotlivé oblasti zákoníku práce po novele se zaměřením na nepodnikatelské subjekty
4. Novela ZP a zákon č. 312/2002 Sb. o úřednících ÚSC
5. Vznik  pracovněprávního vztahu:
- Vzory pracovní smlouvy v podnikatelských a nepodnikatelských subjektech, dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce
- Dohoda o příslibu zaměstnání
- Dohoda mezi zaměstnavatelem a zdravotnickým zařízením (lékařem) o poskytování  preventivní péče
6. Změna a skončení pracovního poměru:
- Oznámení o změně druhu práce, místa výkonu práce (přeložení). Dohoda o skončení pracovního poměru, výpověď z pracovního poměru.
7. Pronajímání a zapůjčování zaměstnanců:
- Pracovní smlouva mezi agenturou a zaměstnancem – Dohoda mezi 
      agenturou a uživatelem – Pokyn k práci pro zaměstnance
8. Pracovní doba a dovolená  :
- Stanovení nerovnoměrného rozvrhu pracovní doby – Konto pracovní doby – Úprava pracovní doby – Určení nástupu dovolené – Písemnosti ke krácení dovolené po novele ZP 2020
9. Písemnosti v oblasti mezd a platů 
- mzdový výměr, osobní příplatky, určení platu, předpis pro odměny
10. Smlouvy a dohody podle občanského zákoníku 
- započtení nároků, dohoda o srážkách ze mzdy podle občanského zákoníku – smluvní pokuta – promlčení nároků a jejich zánik – zastupování zaměstnavatele, překročení plné moci – bezdůvodné obohacení
- Úprava zaměstnaneckých výhod (benefit) v 1.pololetí 2021. 
Ostatní:
Dohoda o zvýšení kvalifikace – Dohoda o (hmotné) odpovědnosti – Dohoda o svěřených předmětech –  Vzory dalších písemností k jednotlivým oblastem nového zákoníku práce
               Vzory předpisů:
- Vnitřní předpis (je vydáván jediný a zahrnuje i oblast mzdovou a platovou)
- Kolektivní smlouva
- Pracovní řád
- Organizační řád
- Předpisy
- k nerovnoměrnému rozvrhu pracovní doby - k používání vlastních vozidel k pracovním cestám -  k vymezení důvodů pro sjednávání pracovního poměru na dobu určitou –  k zařazení do platových tříd – ke zjišťování pravděpodobného výdělku – k hromadnému čerpání dovolené – k určování výše škody -  k úpravě práce z domova –
- k poskytování odstupného, odchodného
- zaměstnavatele k poskytování ochranných pracovních pomůcek
- Příklady vzorových smluv, dohod a písemností
- Písemnosti ze zákona o zaměstnanosti, vzory podání k úřadům práce
- Diskuse, odpovědi na dotazy účastníků

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování semináře a písemné materiály.

Cena semináře pro jednoho účastníka: 2420,00 Kč (2000,00 Kč bez DPH 21%)
Dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH je cena semináře pro úředníky územně samosprávných celků osvobozena od DPH, tj. 2000,00 Kč.
Objednat:  WEBINÁŘ     PRAHA    
Zpět Zpět