Semináře a školení - ORKAM Plzeň, s.r.o. - netkatalog.czSemináře, školení - netkatalog.cz

ORKAM Plzeň s.r.o.

Akreditovaný člen Asociace institucí vzdělávání dospělých
hlavní stránka semináře obchodní podmínky informace e-mailem kontakty
Zpět Zpět
STÁTNÍ OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY - Aktuální právní úprava
Pro úředníky matričních a krajských úřadů
SEMINÁŘ JE AKREDITOVÁN MVČR : AK/PV - 209/2017
Lektor semináře:
Mgr. ŠŤASTNÝ Petr - Ministerstvo vnitra ČR
Objednatmapa
21.11.2019
PRAHA - Hotel "GLOBUS", Gregorova 2115/10
Prezence 08:30 hodin
Začátek 9:00 hodin

  •  základní principy, na kterých je založen zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky),
  • přehled hlavních změn nového zákona o státním občanství České republiky oproti dosavadní právní úpravě nabývání a pozbývání státního občanství České republiky obsažené v zákonech č. 40/1993 Sb., o nabývání
    a pozbývání státního občanství České republiky a zákona č. 193/1999 Sb., o státním občanství některých bývalých československých státních občanů ve znění pozdějších předpisů,
  • jednotlivé způsoby nabývání státního občanství České republiky podle nové právní úpravy,
  • pozbývání státního občanství České republiky podle nové právní úpravy
  • prokazování a zjišťování státního občanství podle nové právní úpravy,
  • diskuse nad aktuálními problémy vycházejícími z aplikace zákona o státním občanství České republiky.


 


Seminář je zaměřen na základní seznámení se zákonem o státním občanství České republiky, a to zejm. s přihlédnutím k praktickým poznatkům vyplývajícím z jeho praktické aplikace. V rámci semináře je dán široký prostor pro konkrétní dotazy posluchačů. 

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování semináře s akreditací MVČR č. AK/PV - 209/2017 a písemné materiály.
Cena semináře zahrnuje nápoj a oběd.

Cena semináře pro jednoho účastníka: 2541,00 Kč (2100,00 Kč bez DPH 21%)
Dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH je cena semináře pro úředníky územně samosprávných celků osvobozena od DPH, tj. 2100,00 Kč.
Objednat:  PRAHA    
Zpět Zpět