Semináře a školení - ORKAM Plzeň, s.r.o. - netkatalog.czSemináře, školení - netkatalog.cz

ORKAM Plzeň s.r.o.

Akreditovaný člen Asociace institucí vzdělávání dospělých
hlavní stránka semináře obchodní podmínky informace e-mailem kontakty
Zpět Zpět
MATRIKA
AKTUÁLNÍ PRÁVNÍ ÚPRAVA
SEMINÁŘ JE AKREDITOVANÝ MVČR AK/PV - 430/2016
Lektor semináře:
JUDr. HÁLOVÁ Jana - Odborný lektor
Objednatmapa
27.03.2018
OLOMOUC - hotel "FLORA", Krapkova 34
Objednatmapa
22.05.2018
OSTRAVA - Hotel "HARMONY CLUB", 28.října 170
Objednatmapa
26.06.2018
PRAHA - Hotel "GLOBUS", Gregorova 2115/10
Prezence 08:30 hodin
Začátek 9:00 hodin

Program semináře:

1.       Úvod - historie, platná právní úprava

2.       Působnost na úseku matrik

3.       Matrika, matriční kniha

4.       Provádění zápisů do matričních knih, způsob, místo lhůty

5.       Dodatečné zápisy, dodatečné záznamy, opravy chyb

6.       Sbírka listin – pojem, vedení, nahlížení, potvrzení

7.       Příslušnost ve věcech matričních

8.       Matrikář, způsob ověřování způsobilosti k výkonu funkce matrikáře

9.       Zápisy matričních událostí (narození, manželství, RP a úmrtí), podklady k zápisu, změna pohlaví

10.    Zvláštní matrika

11.    Archivace matričních knih a sbírek listin

12.    Matriční doklad, doslovný výpis, vydávání, nahlížení, okruh oprávněných osob /osvojení

13.    Postup při zasílání matričních dokladů do ciziny, výměna matrik 

14.    Obnovení matriční knihy a sbírky listin

15.    Doklady potřebné k uzavření manželství

16.    Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství a ke vstupu do registrovaného partnerství

17.    Osvědčení k církevnímu sňatku

18.    Správní řízení podle zákona o matrikách

19.    Správní poplatky na úseku matrik

20.    Výměna matrik s cizinou 

Účastníci semináře obdrží osvědčení o absolvování semináře a písemné materiály.
Cena semináře zahrnuje oběd a nápoj.

Cena semináře pro jednoho účastníka: 2420,00 Kč (2000,00 Kč bez DPH 21%)
Dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH je cena semináře pro úředníky územně samosprávných celků osvobozena od DPH, tj. 2000,00 Kč.
Objednat:  OLOMOUC     OSTRAVA     PRAHA    
Zpět Zpět